A KMKSZ elnökségének nyilatkozata a Velencei Bizottságnak az ukrajnai kisebbségi törvényre vonatkozó véleményével kapcsolatban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség pozitívan értékeli, hogy annak ellenére, hogy az ukrajnai hatóságok nem kértek előzetes normakontrollt a kisebbségi törvény vonatkozásában, a Velencei Bizottság megvizsgálta annak megfelelését az európai és nemzetközi kisebbségvédelmi normáknak.

A Bizottság megállapította, hogy a törvény pozitívumainak ellenére sem felel meg Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak, illetve az európai kisebbségvédelmi elvárásoknak sem. A dokumentum rámutat arra, hogy a kisebbségek jogainak biztosítása terén elengedhetetlen az oktatási és nyelvhasználati jogok megfelelő szintű biztosítása, ám ezen a téren nem került sor a Bizottság által korábban szorgalmazott korrekciókra.

A KMKSZ üdvözli, hogy az ukrán parlament a Velencei Bizottság véleményével összhangban egy évvel elhalasztotta az oktatási törvény 7. cikkelyének teljeskörű érvényesítését, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy ez a probléma megoldásának elodázását jelenti csupán, s annak megnyugtató rendezéséhez a kisebbségekre vonatkozó jogszabályok további módosítása szükséges, mindenekelőtt a Bizottság ajánlásainak teljeskörű érvényesítése.

Ungvár, 2023. június 14.

A KMKSZ elnöksége