A KMKSZ XXXIII., tisztújító közgyűlésének nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, támogatja országunk területi integritásáért, szuverenitásáért folytatott küzdelmét. Tevőlegesen részt vesz a menekültek fogadásában, ellátásában. A Szövetség összefogott más civil szervezetekkel, kistérségekkel a megye stabilitásának biztosítása, a béke, a közrend és a közbiztonság megőrzése, a régió gazdasági fellendülésének elősegítése érdekében. Lehetőségeihez mérten segíti az oktatási, egészségügyi és szociális rendszerek, területi közösségek működésének biztosítását a háborús körülmények között.

A KMKSZ Közgyűlése támogatja Ukrajna eurointegrációs törekvéseit. Fontosnak tartja, hogy az európai integrációs jogharmonizációval megvalósuljon a kisebbségek jogainak biztosítása, ezáltal pedig a kárpátaljai magyarok a gyakorlatban is visszakapják az alkotmányban garantált jogaikat. 

A KMKSZ aggasztónak tartja, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is folytatódnak a nyelvhasználat és az oktatás területén a jogszűkítések, ami akadályozhatja Ukrajna európai uniós integrációját.

A kisebbségekre vonatkozó újonnan elfogadott törvények jogszűkítései kapcsán a KMKSZ a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel közösen szakvéleményt készített, melyet megküldött az illetékes európai szerveknek.

A kárpátaljai magyar közösség a háborús viszonyok ellenére is szeretne megmaradni szülőföldjén. Valamennyi oktatási intézményünkben zajlik a tanítás, intézményeink, szervezeteink és gyülekezeteink, ha nehéz körülmények között is, de tovább működnek, s mindent elkövetnek a kárpátaljai magyarság megmaradásának érdekében.

Köszönjük az anyaországnak, a Kárpát-medencei és a világ magyarságának a támogatást és a szolidaritást.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Beregszász, 2023. április 22.