Magyar közösségünk legnagyobb tragédiája volt

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Munkácson

Az 1944. októberi szovjet megszállást követő deportálások munkácsi magyar és német áldozataira emlékeztek a leszármazottak november 20-án.

A vasárnap reggeli légiriadót követően, 11 órakor gyűltek össze a Rákóczi-kastély melletti emlékhelynél, ahol Koroljova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke, a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja köszöntötte a megjelenteket, emlékeztetve a 78 évvel ezelőtti gyalázatra, amikor a Latorca-parti város német és magyar nemzetiségű lakóit az emlékműnek helyet adó térről vitték el az úgynevezett málenkij robotra, a szovjet munkatáborokba. „Harmincezer magyar embert vittek el a kis kárpátaljai magyar közösségünkből, akik közül tízezer soha nem tért vissza” – idézte fel az akkori eseményeket Koroljova Erzsébet, aki elmondta, hogy az országban jelenleg dúló háború miatt nem tartanak hosszabb megemlékezést, ezúttal nem lesznek beszédek.

A jelenlévők Gulácsy Dániel református lelkésszel és Pogány István római katolikus plébánossal közösen elmondták a Krisztus által tanított Úr imáját, majd néma főhajtást követően elhelyezték az emlékfalnál koszorúikat és virágaikat, valamint a Matl Péter alkotta emlékmű körül mécseseket gyújtottak.

Koroljova Erzsébet a koszorúzást követően elmondta a sajtónak, hogy a mostani háború miatt talán még inkább át tudják érezni a munkácsiak mindazt, amit őseinknek át kellett élniük 1944 novemberében. „Mi is várjuk most a háború végét. Ne adja Isten, hogy megismételje magát a történelem…” – jegyezte meg az elnök asszony.

A csendes megemlékezésen ott voltak a munkácsi magyar cserkészek is. Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke tudósítónknak elmondta: „Szüleink, nagyszüleink átörökítették számunkra azokat a fontos eseményeket, dolgokat, amelyeket vagy ők, vagy a szüleik éltek át, amelyekről úgy gondolták, hogy nem szabad elfelednünk. Így erre a tragikus időszakra is emlékeznünk és emlékeztetnünk kell, amikor a magyar és a német lakosságot itt, Kárpátalján elhurcolták és meghurcolták” – hangsúlyozta Popovics Pál.

dózsa