„Reménykedjünk abban, hogy hamarosan béke lesz!”

Ülésezett a KMKSZ Választmánya

November 5-én a jánosi Helikon Hotel konferenciatermében ülésezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Választmánya. A 85 választmányi tag jelenlétével zajlott tanácskozáson megvitatták az aktuálpolitikai helyzetet, beszámoltak a szervezet munkájáról, döntést hoztak a 2023. évi tisztújító közgyűlések menetrendjéről, valamint ismertették és elfogadták a tervezett rendezvényeket. Néhányan, köztük Brenzovics László KMKSZ-elnök és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő online csatlakoztak a fórumhoz.

„Visszatekintve, a kárpátaljai magyarság számára sikeres volt az elmúlt harminc év: megmaradtunk mint közösség, létszámban nem fogyatkoztunk meg jelentősen, új intézményeket hoztunk létre, a főiskola, a színház, a líceumok, a tévé, az újságok mind működőképeseknek bizonyultak, újratermeltünk értelmiségieket, sikeres gazdaságfejlesztési programot vezényeltünk le, jelentős mértékben megújult a kárpátaljai magyarság infrastruktúrája” – húzta alá beszédének kezdetén Brenzovics László, s köszönetet mondott Magyarország Kormányának töretlen támogatásáért és a kárpátaljai magyarság melletti kiállásáért, s kérte, hogy a helyi magyar közösség támogatása a következő évben se csökkenjen, továbbá tartsák meg a bevált programokat, beleértve az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programot.

Ukrajna elmúlt három évtizede azonban nem nevezhető sikertörténetnek – konstatálta a KMKSZ elnöke, rámutatva, hogy a gazdasági stagnálás, a lakosság számának és életszínvonalának katasztrofális csökkenése, az oktatási, a szociális és az egészségügyi intézmények degradálása ellenére mégis lehetett itt élni, mert béke volt… 2022. február 24-ig, amikor Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen. A Választmány állva egyperces csenddel emlékezett a háború áldozataira.

Brenzovics László elmondta, hogy bár a kárpátaljai magyarok lojális állampolgárai Ukrajnának, a magyarellenes megnyilvánulások tovább folytatódnak mind a médiában, mind a társadalomban, folytatódik a magyarság vegzálása is, s mindezt felerősíti a háborús feszültség. A munkácsi vár bástyáján állt Turul-emlékmű – mely „példázza a kárpátaljai magyarság sorsát az elmúlt száz évben” – barbár módon történt eltávolítása kapcsán emlékeztetett, hogy a KMKSZ ebben a kérdésben az ügyészséghez fordult.

„Intézményeink tovább működnek, a magyar iskolákba beiratkozottak száma nem csökkent jelentősen, mint ahogyan a főiskolára és a szakképzési intézményekbe beiratkozottak száma sem. Működnek az önkormányzataink, képviselőink, polgármestereink, működnek a médiumaink a nehéz helyzet ellenére. Hálásak lehetünk azoknak az embereknek, akik ilyen körülmények között is megfelelőképpen végzik a dolgukat” – jelentette ki a KMKSZ elnöke beszámolójában, majd a jobb, élhetőbb és békés jövőbe vetett hit fontosságát kiemelve hozzátette: „De élni kell, és nekünk pedig képviselni kell a kárpátaljai magyarság érdekeit a lehetőségek szerint. Amire azonban jelenleg a legjobban szükségünk lenne, az a béke. A kárpátaljai magyarság egyetlen fegyvere a remény. Tudjuk, hogy a remény hal meg utoljára, reménykedjünk!”

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt megyei frakciójának munkájáról számolt be. Felszólalásában hangsúlyozta azt a példaértékű állásfoglalást, amely jellemzi a megyei tanács működését a háború kitörését követően. A frakciók ugyanis – egy politikai erő kivételével, mely igyekszik destabilizálni a helyzetet Kárpátalján – egyetértettek abban, hogy a háború idején „nem politizálnak, nincs többség és ellenzék, nincsenek pártok, hiszen egy párt van: Ukrajna”. Barta József összefoglalta és kifejtette a megyét befolyásoló meghatározó kérdéseket, többek között a menekültkérdést, a költségvetés felhasználását, az erdészeti ágazatot érintő reformot, s kiemelte a külföldről – elsősorban Magyarországról – érkezett humanitárius segélyszállítmányok jelentőségét.

Gulácsy Géza alelnök, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója összegezte az Alapítvány munkáját, részletezve a magyarországi támogatások és pályázatok állását. A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2022-ben eddig összesen 31 ezer pályázatot fogadott be a különböző programcsomagok keretében. Az igazgató emlékeztetett arra, hogy a KMKSZ és a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány gyűjtést kezdeményezett a háború miatt a korábbinál is nehezebb helyzetbe került, vidékünkön élő, súlyos betegséggel küzdők, illetve fogyatékkal élők megsegítésére. Ennek kapcsán Magyarország támogatását is kérték, jelenleg az illetékesek visszajelzésére várnak.

„Nagyon örülök annak, hogy ebben a nehéz, háborús időszakban is azt láthatom, hogy önök, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a kárpátaljai magyar közösség kitartanak, s látszik az, hogy a közösség él és élni akar” – fogalmazott beszédében Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. A vidékünkről származó politikus elmondta, hogy jelenleg Brüsszel figyelme Ukrajnára, a háborúra és a helyzet kezelésére irányul. Míg az európai politikusok többsége az Ukrajnába érkező további fegyverszállítmányokkal és az Oroszország elleni szankciókkal próbál megoldást találni a helyzetre, nagyon kevés szó hangzik el a békéről – húzta alá Bocskor Andrea. „Mi minden erőnkkel azon vagyunk, s minden fórumon azt hangsúlyozzuk, hogy a béke és a stabilitás megteremtése lenne elsősorban fontos, s természetesen minden egyes erőnket arra koncentráljuk, hogy az önök, az otthon maradottak helyzetén segíteni tudjunk” – szögezte le a képviselő.

Gulácsy Géza ezt követően ismertette a 2023. évi tisztújító közgyűlések menetrendjét, majd a Választmány döntött a Szövetség alapszervezeti és középszintű szervezeteinek közgyűléseiről. A KMKSZ közgyűlését április 22-ére jelölték ki, az aktuális helyzethez és szabályokhoz igazodva.

Molnár László kulturális titkár az előző évekhez hasonlóan felvázolta a KMKSZ következő évi rendezvényeinek tervezetét, melyet kiegészítve a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról való, Badalóban szervezendő megemlékezéssel a jelenlévők elfogadtak.

Zárszavában Brenzovics László köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejtik munkájukat ebben a rendkívül nehéz helyzetben. „A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a mai rendezvénnyel is bizonyította azt, hogy él, működik, létezik. A nehéz helyzetben mindig fontos a türelem. Ezt az időszakot nekünk, a KMKSZ-nek és a kárpátaljai magyarságnak is túl kell élnie. Reménykedjünk abban, hogy hamarosan béke lesz!” – hangsúlyozta az elnök.         

CsA