A KMKSZ Nagyszőlősön emlékezett meg az 1848‒49-es szabadságharc vértanúiról

A jelenleg érvényben lévő szigorító intézkedések miatt a kárpátaljai magyarság csendes koszorúzásokkal emlékezett az aradi hősökre október 6-án. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Perényi Zsigmond mellszobránál Nagyszőlősön, a báró nevét viselő középiskola udvarán rótta le kegyeletét az aradi vértanúk emléknapja alkalmából.

A megemlékezés kezdetén a jelenlévők egyperces csenddel adóztak a háborúban elhunytak emléke előtt.

„Mi most egy 173 évvel ezelőtt történt szomorú eseményre emlékezünk, az 1848–49-es szabadságharc mártírjaira. Ha a szabadságharcot le is verték, de tizennyolc év után meg lett az eredménye, az osztrák‒magyar kiegyezés. Mi is nehéz időket élünk, Ukrajnában háború van, azonban nagyon reméljük, hogy hamarosan itt is lesz kiegyezés” – mondta rövid beszédében Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke, majd felolvasta a 13 magyar honvédtiszt nevét, akik hittek a szabadságban, harcoltak a hazáért és egy nemzet példaképeivé váltak.

Ezt követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit a vidékünkről származó báró Perényi Zsigmond, Ugocsa vármegye egykori főispánja, szintén a szabadságharc vértanúja mellszobrának talapzatánál.

„A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ez évben csendes koszorúzással emlékezik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorlások során Aradon kivégzett tizenhárom vértanúról, a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosról, aki az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke volt, valamint báró Perényi Zsigmondról, Ugocsa vármegye főispánjáról, a szabadságharc vértanújáról, akit ugyanott, Pesten végeztek ki október 24-én” – mondta újságírónknak Barta József, a KMKSZ alelnöke, kiemelve: „Mi, magyarok immár második évszázada politikai okok miatti kényszerszünetekkel emlékezünk meg a szabadságharc hős mártírjairól, s míg lesz magyar nemzet – reméljük, hogy az idők végezetéig lesz –, addig mindig meg fogunk emlékezni róluk, mert róluk vehetünk példát életvitelből és gyűjthetünk erőt küzdelmeinkhez. Példát vehetünk bátorságból, hűségből, hősiességből, szabadság és haza iránti szeretetből. Ezekre a nemes emberi tulajdonságokra mindenkor szükség volt, és ma itt is szükség van, s valószínűleg ez a jövőben is így lesz” – hangsúlyozta az alelnök.

CsA