Tanévzáró és diplomaátadó a Rákóczi-főiskolán

185 végzős hallgató vette át diplomáját

Ünnepélyes keretek között, a hagyományoknak megfelelően a beregszászi református templomban került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanévzáró és diplomaátadó ünnepségére július 1-jén. Alapképzésben 137, mesterképzésben 48 végzős hallgató kapta kézhez oklevelét.

A hagyományokhoz hűen az ünnepség a történelmi és nemzeti lobogók, valamint a főiskola zászlójának behozatalával vette kezdetét, melyeket a Salánki Íjászkör kuruc kori viseleteibe öltözött hallgatók helyeztek el a templomban. A zászlókat korabeli nemesi viseletbe öltözött főiskolai lányok kísérték. Az egybegyűlteket ezután Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte a Zsoltárok könyve 50. fejezetéből vett igeszakasszal.

Nemzeti imádságunk, valamint a Rákóczi-főiskola himnuszának eléneklése után Fodor Gyula, tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes felolvasta Csernicskó István rektor – aki sajnos nem lehetett személyesen jelen az ünnepségen – évértékelő beszámolóját.

Az elmúlt két év diplomaátadói a koronavírus-járvány miatt voltak formabontóak, ez év február 24-én azonban kifordult sarkaiból a világ, amikor Ukrajna arra ébredt, hogy háború van. „Milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják szülőföldjüket, otthonaikat, mások fegyvert ragadtak vagy segítő kezet nyújtottak a menekülőknek” – hallhattuk a II. RF KMF rektora beszédének elején. A főiskola kollégiumaiban a háború kitörése óta mintegy 711 ember fordult meg, s a segítségnyújtás több platformon ma is folytatódik. „Egy felsőoktatási intézménynek azonban az oktatás és a kutatás a fő feladata. […] A háború árnyékában telt a 2021–2022-es tanév második fele, de sikerült befejeznünk az évet, és sikerült megtartani, és – számos eredményt elérve – megerősíteni az intézményt” – húzta alá.

A rektor beszédében hangsúlyozta az oktatók mind az ukrajnai, mind a magyarországi és nemzetközi tudományos színtereken elért kiemelkedő szakmai sikereit, valamint elmondta: a mögöttük hagyott tanév során három mesterképzési programot akkreditáltattak sikeresen Ukrajnában, és mindemellett sikerrel zárult az intézmény nemzetközi akkreditációs eljárása is, továbbá új képzéseket engedélyeztettek és hirdettek meg, így összességében a Rákóczi-főiskola az alapképzésben 18, a mesterképzésben pedig 10 szakra hirdet felvételt.

„Köszönöm, kedves kollégák, hogy a nehéz körülmények közepette is a legtöbben tették a dolgukat, és hozzájárultak ahhoz, hogy főiskolánk ne csak túlélje ezt a nehéz időszakot, hanem haladjon előre, fejlődjék, erősödjék is” – szólt beszédében a főiskola tanáraihoz, majd a hallgatókhoz fordult: „Egy okos ember szerint a diplomaátadó ünnepség olyan fura ceremónia, amikor arról mondanak beszédet sok-sok egyforma egyenruhába öltözött hallgatónak, hogy a siker kulcsa az egyéniség. […] Az egységben és egyformaságban nagy erő van: ez az, ami otthonosságot ad, ami támaszt és védelmet nyújt. Azonban nem szabad mindig beleolvadni a tömegbe, nem lehet mindig mindennel egyetérteni: az embernek meg kell találnia a saját hangját, a saját stílusát, a saját véleményét. Ez olyan kihívás, amelyhez erőt, szerencsét és kitartást kívánok Önöknek.”

„Nagyon szeretném továbbá, hogy két „koronás” tanév és egy háborús félév után végre a szó legszorosabb értelmében véve normális, nyugodt és kiszámíthatóan békés tanévek következzenek” – zárta ünnepi beszédét Csernicskó István.

Kocsis Máté, a Magyar Országgyűlés képviselője, a Fidesz frakcióvezetője levélben köszöntötte a főiskola végzőseit és az ezen a napon megrendezett IX. Zupkó József Kézilabda Emléktorna résztvevőit. „Ma, amikor a háború mindent felforgat és mérgezi az európai kontinenst, különösen fontosak azok az események, amelyek az életünket visszazökkentik a normális kerékvágásba” – reflektált köszöntőjében a mai jelentős eseményekre, amikor ismét végzős magyar hallgatókat avatnak Kárpátalján, s amellyel egy időben sportszerető emberek gyűlnek össze és emlékeznek meg egy kézilabdalegendáról.

„Szenvedélyünk és kitartásunk arra ösztönöz, hogy még többet tegyünk a minden nehéz helyzetben legyőzhetetlennek bizonyuló kárpátaljai magyarságért és a mihamarabbi bekövetkező békéért. […] Mert mi, most is, akár a közénk feszülő határok és a háború iszonyata ellenére: összetartozunk” – szögezte le ünnepi köszöntőjében Kocsis Máté.

Köszöntötte a főiskola végzős hallgatóit Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, aki beszédében elmondta: reméli, minden friss diplomás szívébe zárta az alma matert és Beregszász városát, azt a helyet, ahol önálló felnőttkora első éveit töltötte, ahol jó volt diáknak lenni. „Remélem, hogy ez az élmény elkíséri önöket azokra az új utakra, amelyeket a jövőben bejárnak. Bízom azonban abban, hogy visszatérnek egyszer, százszor visszajönnek, ha tudnak. És amiben a legjobban reménykedem, hogy mindannyian itt lesznek majd az évfolyam-találkozókon és gyermekeik diplomaosztóján is” – fogalmazott.

A továbbiakban a végzős hallgatók nevében Maruszics Erik történelem és régészet (MA) szakos végzős diák mondott köszönetet, majd a végzősök fogadalmat tettek, melynek szövegét Domokos Alexandra történelem (BA) szakos végzős hallgató olvasta elő diáktársainak. Ezt követően Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke és Rácz Béla tudományos-oktatási rektorhelyettes átadták a szakonként felvonuló végzősök diplomáit.

A Diákhimnusz közös eléneklése után Orosz Ildikó szólt a frissdiplomásokhoz. Beszédében Radványi Géza Valahol Európában című filmjének történéseivel párhuzamot vonva tért ki a háború okozta nehézségekre. „Nagy a felelősségünk: amit lehet, és ami tőlünk telik, hivatásunkra tett eskünk alapján meg kell tennünk! Ehhez az kell, hogy félelmeinket és gondjainkat mi is legyőzzük. […] A siker fontos kulcsa az, hogy ahelyett, hogy együtt élnénk félelmeinkkel, és hagynánk, hogy azok gyökeret verjenek bennünk, azonosítsuk be azokat, és nézzünk szembe velük. Fordítsuk minden félelmünket imává, s adjuk át Istennek abban bízva, hogy megoldja azt. Soha nem leszünk teljesen mentesek minden félelemtől és aggodalomtól, de Isten kegyelméből sokkal jobban tudjuk majd kezelni azokat, mint nélküle” – mutatott rá a főiskola elnöke.

A diplomaátadó végén a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a jelenlévőkre. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Csuha Alexandra