A KMKSZ Választmányának nyilatkozata az Ukrajna által benyújtott Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről c. dokumentum végrehajtását illető ötödik időszakos jelentéssel kapcsolatban

Ukrajnában az utóbbi években jelentős mértékben szűkültek a nemzeti kisebbségek nyelvi, oktatási jogai, melyeket, többek között az Ukrán Legfelsőbb Tanács által ratifikált ” Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről” is garantál. AZ Ukrán illetékes szervek által közzétett, a ” Keretegyezmény” ukrajnai végrehajtásával kapcsolatos dokumentum számos pontatlanságot és a tényeknek nem megfelelő elemet tartalmaz.  A KMKSZ, a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek, illetve szakértők bevonásával árnyékjelentést készít, melyet közzétesz illetve megküld az Európa Tanács illetékes szerveinek.

Beregszász, 2022. 01. 29.