A málenkij robot áldozataira és a II. világháború harcterein elesett hősökre emlékeztek Kígyóson

Olvasói levél

A 77 évvel ezelőtt ártatlanul meghurcolt magyar áldozatokra és a II. világháború harcterein elesett hősökre emlékeztek a kígyósiak a KMKSZ helyi alapszervezete és a református egyházközség presbitériuma közös szervezésében november 21-én. A református templomban tartott istentisztelet után a gyülekezet a temetőkertben álló emlékmű előtt a 90. zsoltár eléneklésével adózott emléküknek. Vass Ottó, a KMKSZ BKSZ elnökségi tagja, a református gyülekezet presbitere felelevenítette az 1944. novemberi eseményeket.

„Kárpátalja magyarlakta településein a magyar nemzetiségű férfiak összegyűjtése szervezett formában zajlott. A hírhedt 36. számú parancs alapján Kígyósról 1944 novemberében 76 személyt deportáltak a málenkij robotra, közülük 28-an nem tértek vissza szeretteikhez, 13-an hősi halált haltak a II. világháború csataterein” – emlékeztetett beszédében Vass Ottó.  Az akkor magyarságukat büszkén vállaló és meg nem tagadó elődök a mai napokban is példát mutatnak a mai nemzedékeknek, amikor uszító nacionalista erők igyekeznek újra megfélemlíteni a kárpátaljai magyarságot. Míg az 1944-ben elhurcoltak számára csak az Istenben való hit segített, addig mi mindig számíthatunk az anyaország nemzeti kormányának támogatására, kiállására a nehéz időkben is.

Iván Gusztáv kígyósi református lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltat ismerni kell, abból erőt kell meríteni a jelenben és a jövőben. Ehhez mindenkor erőt nyújt számunkra az ige, a hit és a hűség nemzetünkhöz.

A kígyósi református gyülekezet énekkara alkalomhoz illő énekekkel szolgált.

A megemlékezés a Szózat eléneklésével és koszorúzással ért véget.

VO