Miért fontos a termőföldek tulajdonjogának rendezése?

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy mihamarabb rendezzék termőföldjeik tulajdonjogát.

„A földkérdés nagyon érzékeny témává vált Ukrajnában. Ez egyrészt a kistérségek megalakulásával kezdődött – amikor a földterületek az újonnan megalakult kistérségek birtokába kerültek –, másrészt megjelent az az online kataszteri térkép, ahol látható minden földterület” – emlékeztet Berki Marianna jogász, aki kiemelte: ha a földterület nem rendelkezik kataszteri számmal, akkor nincs benne az online adatbázisban, így az online térképen is szabadon igényelhetőként jelenik meg. Tehát nem elegendő, ha valaki csupán egy dokumentummal – „державний акт”, „piros akt” – rendelkezik.

Az ilyen földterületek tulajdonjoga január 1-je után kétségessé válik – hangsúlyozza a jogász. A kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él és mezőgazdasággal foglalkozik, így rendkívül fontos odafigyelni a termőföldekkel kapcsolatos jogi kérdésekre.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A földigénylés első lépése az, hogy a személy megnézi a térképen a szabad földterületeket, majd megír egy kérvényt, melyben megfogalmazza, hogy igényt tart az adott földterületre, s benyújtja azt a tanácshoz. Ezután a tanács ellenőrzi, hogy valóban szabad-e a földterület, s amennyiben szabad, kiadja azt. Mindeközben a földterületet akár évtizedek óta műveli egy család, a tulajdonjog viszont azé lesz, aki benyújtotta a megfelelő okmányokat, nem pedig azé, aki évek óta használja, műveli – magyarázza Berki Marianna.

Nagyon fontos, hogy minden olyan földterület, melyet ténylegesen használnak az emberek, rendelkezzen kataszteri számmal. Ezért le kell otthon ülni, átnézni a dokumentumokat, átgondolni, hogy hol vannak azok a földterületek, amelyeket használnak, s megnézni, megvan-e a tulajdonjogról szóló dokumentuma, s az rendelkezik-e kataszteri számmal. Ha nincs, de van olyan földterület, melyet használ, akkor mindenképpen kezdje el a tulajdonjog dokumentációjának regisztrációját. Ahhoz, hogy a regisztráció megtörténjen, először kérvényezni kell azt, melyhez elengedhetetlen csatolni a földterület feltérképezését, majd benyújtani a tanácshoz annak érdekében, hogy a tulajdonjogot legalizálják – hangsúlyozza a jogász.

IA/CsA