Ünnepi műsor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak emlékére

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete is méltó módon emlékezett meg az aradi vértanúkról, kik hazájukat utolsó leheletükig védték. Az ünnepi megemlékezésre a beregardói Perényi-kastély kertjében került sor október 6-án.

Október 6-a szomorú eseményekre emlékeztet minden szívében magyar embert, hiszen ezen a napon 1849-ben, a szabadságharc leverését követően Aradon kivégeztek tizenhárom magyar honvédtisztet és Budapesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét – mindnyájan a végsőkig küzdöttek hazájukért, Magyarországért. Ezen tragikus események emlékére a KMKSZ alapszervezetei és más magyar szervezetek egyaránt minden évben tiszteletüket teszik hőseink emléke előtt.

A tavalyi évhez hasonlóan a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete a beregardói Perényi-kastély kertjében tartotta ünnepi megemlékezését, hiszen 1783. november 18-án ezen a helyen született báró Perényi Zsigmond, aki szintén mártírhalált halt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését követő napokban.

A megemlékezés nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Majd Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum magyar nyelv és irodalom szakos tanára köszöntötte a megjelent vendégeket.

Az eseményt többek között megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója, Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, a Beregszászi Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának elnöke, Molnár László a KMKSZ kulturális titkára, Pallagi Marianna, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója, Orosz Géza Beregszász alpolgármestere, valamint Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke. Az egyház képviseletében jelen volt Molnár János, a beregszászi és ardói római katolikus egyházközségek esperes-plébánosa.

„A magyar nemzet életében a szabadság, a szabadságért vívott küzdelem mindig különösen fontos helyen volt, és azok a hősök, akik a szabadságért áldozták életüket, a magyar nemzet legszeretettebb fiai, legnagyobb hősei” – fogalmazott a főkonzul úr beszédében az aradi vértanúkra emlékezve.

 Hangsúlyozta, hogy az „aradi tizenhármak” és báró Perényi Zsigmond példás hazafiasságáról mind a mai napig meg kell emlékeznünk, és amennyire erőnkből futja, példát is kell vennünk, hiszen a jelenlegi nehéz időkben is szükség van hősökre.

Beszéde végén a főkonzul úr hozzátette, hogy Magyarország az 1848–49-es hősök szellemében minden lehetséges eszközével segíti a kárpátaljai magyar közösséget, állhatatos kitartását.

Ezt követően a beregardói református női testvérek kórusának előadásában meghallgathattuk a Beh régen vérezel című népdalt.

„Ma azokra a vértanúkra emlékezünk, akik az isteni segítséggel, számukra a legdrágábbat, az életüket is képesek voltak feláldozni azokért az értékekért, melyeket fontosnak tartottak, és melyeket nem tudtak megtagadni” – hangsúlyozta Molnár János atya

, majd felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a vértanúkra emlékezünk, mindig csodálattal kísérjük végig ezeknek az embereknek az életét és bátorságát, és láthatjuk, mire is képes az ember együttműködve Isten kegyelmével. Beszéd közös imádsággal zárta.

 

Végezetül Molnár D. István által közelebbről megismerkedhettünk báró Perényi Zsigmond életével, munkásságának ma is érezhető következményeivel. Beszédében az is elhangzott, hogy a Kossuth Lajostól pontosan 18 évvel idősebb Perényi Zsigmond már 64. életévét is betöltötte, mikor a szabadságharc kezdetét vette, mégis számos érdeme volt már addig is. Egyebek mellett alispánként és főjegyzőként tevékenykedett, egy tiszteletre méltó és megbecsült embere volt a vidéknek, mindenki hallgatott szavára.

Még maga Kossuth Lajos is felnézett Perényi Zsigmondra, és így emlékezett róla: „Neked, te kimagasló alak, ki abból az időből oly páratlan egyedül állasz, neked leborulok emléked előtt… Mesterem!” – hangzott el az elnök úr beszédében.

Az ünnepi megemlékezés végén a megjelent vendégek főhajtással tisztelegtek vértanúink előtt, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit a Perényi-kastély falán lévő emléktáblánál.

A megemlékezést a vendégek köszöntői, és ünnepélyes főhajtás mellett a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum növendékeinek verses előadása tette még meghittebbé.

Kopinczu Krisztián