„A jövőbe tekintünk, mert élni és tenni akarunk”

Október 6-i megemlékezés Nagyszőlősön

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a hagyományoknak megfelelően Nagyszőlősön tartotta október 6-i, központi megemlékezését, az 1849-ben vértanúhalált halt egykori Ugocsa megyei főispán, országbíró, felsőházi elnök, Perényi Zsigmond báró szobránál. A Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Líceum kertjében álló mellszobornál az idén is méltó módon emlékeztek meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 172 évvel ezelőtt Aradon és Pesten kivégzett vértanúiról.

Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megemlékezőket, hangsúlyozva: „Azért gyűltünk össze báró Perényi Zsigmond szobra előtt, hogy emlékezzünk egy letűnt korra, azokra a hős férfiakra, akik életüket adták egy eszméért, az utókorért, értünk. […] Mi itt vagyunk, létezünk, fejet hajtunk, emlékezünk. Az emlékezés után fejünket felemeljük, a jövőbe tekintünk, mert élni és tenni akarunk, hogy őseink áldozata ne legyen hiábavaló.”

A himnuszok eléneklése után Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul ünnepi beszédében kiemelte: „Az 1848–49-es magyar szabadságharc hős tábornokai ezen a napon szenvedtek mártírhalált, a független Magyarországért, a haza szabadságáért, egyúttal a magyar nemzet jövőjéért feláldozva életüket.” A vezető magyar diplomata báró Perényi Zsigmond vértanú munkásságát, elvei melletti következetes kiállását méltatta, hangsúlyozva, hogy „Báró Perényi Zsigmond életének máig ható üzenete: a kitartó munka, a meghátrálás nélküli kiállás a nemzet fennmaradásáért, önálló államiságának megőrzéséért és erősítéséért, a magyar nyelvhasználatért, a gazdasági fejlődésért, a magyar kultúra és tudomány folyamatos felemeléséért meghozza gyümölcsét. Ezt példázza Magyarország további fejlődése, a reformkori és ’48-as célkitűzések 20 évvel későbbi megvalósulása. Ezt példázza, hogy Trianon után száz évvel is nemzetként itt vagyunk. Ezt példázza Magyarország, a magyarság 1100 éves fennmaradása. Érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, erőt merítve múltunkból, hittel bízva a jövőben” – összegezte Szilágyi Mátyás.

Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője beszédében rámutatott, hogy a szabadságharcot a nemzet teljes függetlenségéért, egy szabadabb, igazságosabb társadalmi berendezkedésért vívták magyarok és más nemzetiségűek, együtt, vállvetve, összefogva, hősiesen. Az 1848–49-es forradalmunk igazolja, hogy a magyar nép szabadságszerető, amit történelme során többször is bizonyított. „Ma Magyarország, nemzeti kormányával az élén küzd a keresztény Európáért, küzd a nemzetek Európájáért, küzd országának szuverenitásáért az unión belül. Küzd és dolgozik a nemzet határrevízió nélküli egyesítésért.” Barta József köszönetet mondott a magyar népnek és a kormánynak az elmúlt években a kárpátaljai magyaroknak nyújtott politikai, gazdasági, kulturális, szociális és karitatív támogatásért.

A KMKSZ alelnöke végezetül arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, hogy a nagy elődök példáját követve küzdjenek emberi és kisebbségi jogaikért, azért, hogy „anyanyelven tanulhassunk és taníthassunk.”

Az emlékünnepséget a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Líceum diákjainak a 172 évvel ezelőtti eseményeket felidéző irodalmi összeállítása zárta, végül a Szózat eléneklését követően a megjelentek elhelyezték koszorúikat és virágaikat a Perényi-szobornál.

dózsa