Sari József: „A szórvány él, teszi a dolgát”

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete szeptember 25-én tartotta meg éves közgyűlését, melyen Sari József elnök beszámolt a 2020-as eseményekről, programokról.

A técsői KMKSZ-székházban rendezett gyűlésen a Felső-Tisza-vidék közel 5400 tagot számláló középszintű szervezete 13 alapszervezetének 44 delegáltja volt jelen. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke éves beszámolójában beszélt többek között a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről, a KMKSZ jótékonysági egészségügyi akciójáról, valamint a 2020-as választásokról. Értékelve az elmúlt év eseményeit elmondta: „A szórvány él, teszi a dolgát, de sajnos még jobban szórványosodik. Ezt a folyamatot lennénk hivatottak a Szövetségen, az egyházakon és az iskoláinkon keresztül csökkenteni és megállítani. Ebben az anyaország mindig is partner volt. Nagyon sok a feladatunk és a dolgunk, rengeteg olyan problémát kellene megoldanunk, amely ezt a folyamatot megállíthatná, ehhez elsősorban munkalehetőségre lenne szükség, hiszen szerteszét vannak az emberek.” A választásokat értékelve megjegyezte: nem szerepeltünk rosszul a Felső-Tisza-vidéken. Területi szinten is tudtunk fontos szavazatokat hozni, a kistérségben pedig a lehetetlennel is megbirkózva jól szerepeltünk.

Kocserha János, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének alelnöke értékelve az elmúlt évet elmondta: „A kistérségek megalakulásával a magyarság még tovább szórványosodott, ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültünk itt, a Felső-Tisza-vidéken. Nem tudjuk, hogy az országban milyen további intézkedésekre lehet számítani a kisebbségek kérdésében. A helyi közösség számára egy magyar ház létrehozása jelentené a megoldást Aknaszlatinán. A választások során sikerült azért a hátrányból indulva is bekerülni a kistérségi tanácsba, ami fontos, hiszen ott lehetünk és hallathatjuk a hangunkat.”

A felszólalásokat követően a delegáltak megosztották észrevételeiket, megvitatták a felmerülő problémákat, amelyekre közösen próbáltak megoldást keresni. Az esemény végén a jelenlévők elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

ve