„Ezer év történelmet ajándékozott nekünk…”

Szent István-szobrot kapott Kaszony

Szent István királyunkról megyeszerte megemlékeztek augusztus 20-án. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet jóvoltából és Túri Török Tibor magyarországi szobrászművész felajánlásának köszönhetően a beregszászi járási Kaszony központjában leleplezték államalapító királyunk mellszobrát.

Az ünnepi esemény a helyi, 1832 után épült Szent István-templom búcsúünnepével kezdődött, ahol az ünnepi szentmisét Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta, Molnár János beregszászi római katolikus esperes, Mankovics Sándor nagybégányi plébános és Jackó József mezőkaszonyi plébános közreműködésével. Majnek Antal kiemelte: „István király nem politikai érdekből –ahogy tette azt édesapja –, hanem meggyőződésből választotta Jézust és így keresztelkedett meg. Nagyon fontos számunkra is a szüleinktől kapott hitet és jó tanácsokat valamikor a felnőttkor elején meggyőződésből megerősíteni és megvallani. Az ígéreteinket és fogadalmainkat aztán hűségesen tartani.”

A templombúcsút és körmenetet követően Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul és Majnek Antal megyés püspök leleplezték az egykori mezőváros központjában, a Kaszonyi Arany János Líceum közelében lévő téren felállított mellszobrot.

A szoboravató ünnepség kezdetén Kovács Szűcs Alexandra elénekelte Az országunk építő, István király című éneket.

Szilágyi Mátyás főkonzul ünnepi beszédében kiemelte: „Ezer év történelmet ajándékozott nekünk államalapító nagy királyunk. A kereszténység felvételével biztosította a jó erkölcs, az igazi, stabil emberek közötti kapcsolatok, az emberi élet és az Európában való megmaradás feltételeit. Szent István általában Szent László királyunkkal párban szokott megjelenni a magyar legendáriumban. […] Kaszony ilyen szempontból kivételes helyzetben van, hiszen mindkét szent királyunk jelentős szálakkal kötődik ehhez a községhez vagy kisvároshoz, mert mint tudjuk, Kaszony mezővárosi rangot ért el a XV. század végén –majd beszédjét folytatva emlékeztetett:– Szent királyaink emlékezetének nevüket megtartó, közösséget lelkesítő, erősítő ereje van.” A magyar diplomata kijelentette, hogy Magyarország Kormánya alkotmányos és erkölcsi kötelességének megfelelően minden segítséget megad a határokon túl, 1100 éves szülőföldjükön élő honfitársaiknak, a kárpátaljai magyaroknak. „Önökkel vagyunk, nem engedünk a magyar tannyelvű oktatási rendszerből, a jelképhasználatból és a politikai életben való képviselet lehetőségéből. Mindazon jogokból, amelyeket a magyarság az utóbbi évtizedekben kiharcolt…” – szögezte le Szilágyi Mátyás.

Orosz Ildikó, a szobrot állító civil szervezet elnöke kijelentette: „Nagy mulasztást pótolunk ma. Egy a XV. században már mezővárosi rangot elért településen, ahol a római katolikus templom Szent István napján tartja búcsúját, mert Szent Istvánnak van szentelve. […] Ilyen helyen szobrot állítani, és továbbvinni annak a nagy királynak az emlékét, aki országát Máriának felajánlva kereszténnyé tette, kötelességünk.” Az elnök asszony hangsúlyozta: „Szent István országa nemcsak a magyaroké volt. A keresztényeké, minden felekezeté, és az ott élő minden népé. Minden nép tiszteletében állt a XIX. századig, amikor bizonyos mozgalmak megbontották a nyugodalmas, boldog együttélést. Legyen ez a szobor egy szakrális hely, amely összefogja és szellemiségében kiterjeszti hatását mindazokra a településekre és felekezetekre is, amelyek ehhez a kistérséghez tartoznak.” Orosz Ildikó szerint az lenne a kívánatos, ha Kaszony egy évtized múlva olyan búcsújáró helye lehetne a Beregszászi járásnak, ahol együtt ünnepelhetnék Szent István királyt, emlékezve máig ható örökségére a misén és a búcsúi vigadalomban, melyhez már szakrális helyet is teremtettek a szobor felállításával.

Az ünnepi beszédek után Majnek Antal püspök és Radvánszky Ferenc kaszonyi református lelkész Isten áldását kérte a szoborra és a kaszonyi közösségre.

A helyi asszonykórus Szent Istvánt dicsőítő énekeket énekelt, miközben a vendégek mellett Loppert Balázs ungvári magyar konzul, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, Tóth Sándor, a Mezőkaszonyi kistérség polgármestere és munkatársai, Jánosi Angéla, a Kaszonyi Arany János Líceum igazgatója, valamint Pataki Gábor, a Gravis civil szervezet elnöke megkoszorúzták a szobrot.

Badó Zsolt