A KMKSZ és az UMDSZ nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban (videó)

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös nyilatkozatot adott ki az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban, melyben azt kifogásolják, hogy a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé, mivel ebben az alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettség vállalásainak megsértési szándékát látják.

Úgyszintén jogaink megsértésére irányuló kísérletként értékelik azt a próbálkozást, hogy a törvénytervezetben rögzítve legyen a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek megfosztása az anyanyelvű oktatáshoz való joguktól. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a rendelkezések jelentős részében olyan fogalomzavar van, ami nem teszi lehetővé azt, hogy jogi dokumentumként alkalmazzák a gyakorlatban a nemzetiségi kisebbségek jogainak védelmére. 

A törvénytervezetben a – szervezetek szerint – tetten érhető az Ukrajna számára kötelező nemzetközi jogi dokumentumok és azok egyes elveinek és normáinak a hiánya vagy szelektív érvényesülése, továbbá figyelmen kívül hagyja a Velencei Bizottság ajánlásait. A nyilatkozatban a további jogkorlátozásokat is megemlítik, amelyek által a nemzeti kisebbségek képviselőinek nincs lefektetve a politikai életben való részvételének a joga, egyik közigazgatási szinten sem. Tehát a kisebbségi közösségek teljesen meg vannak fosztva a jogintézményektől és saját sorsuk befolyásolásának mechanizmusaitól.

A törvénytervezet a még hatályban lévő kisebbségi törvényhez képest jogszűkítéseket tartalmaz az anyanyelven történő oktatás, a kisebbségi nyelv használata, valamint a nemzeti szimbólumok használati lehetőségeit illetően, ami egyértelműen alkotmányellenes,  áll a nyilatkozatban. A magyarságszervezetek úgy vélik, hogy egy ilyen törvény elfogadása a nemzetiségi kisebbségek az Alkotmány és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai által szavatolt jogainak a megsértéséhez, jogi helyzetük jelentős romlásához vezet. Maga a tény, hogy ilyen szöveg kerül Ukrajna Legfelső Tanácsa elé, lényegesen károsíthatja Ukrajna nemzetközi megítélését.

Forrás: