Ülésezett a KMKSZ Választmánya

Volt miről beszámolni

„Minden nehézség ellenére a KMKSZ működik, megteszi azt, amit tehet a kárpátaljai magyarság érdekében a jelenlegi helyzetben. Reméljük, hogy a nyomás, ami ránk nehezedett az elmúlt időszakban, az a kárpátaljai megyei közgyűlésben történt változások után enyhülhet. Mi továbbra is támogatjuk Ukrajna európai integrációját, és készek vagyunk mindenfajta együttműködésre Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság érdekében. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy elveinket, a kárpátaljai magyarság jövőjét feladni nem kívánjuk…” – hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség június 27-ei, Makkosjánosiban, a Helikon Hotelben megtartott választmányi ülésén. A járványügyi korlátozások miatt hosszas szünet után ülésezett újra a Választmány, amelynek munkájában online kapcsolaton keresztül vett részt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, valamint Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő.

Brenzovics László elnöki beszámolójában emlékeztette a KMKSZ Választmányát arra, hogy 1991-ben a függetlenné váló Ukrajna igen széles jogokat ígért a nemzeti kisebbségeknek, így a kárpátaljai magyaroknak, amit rögzítettek az ukrán–magyar alapszerződésben is. „Azóta jelentős mértékben megváltozott Ukrajna kisebbségi politikája, amely területen a mostani időszakban döntő események történnek majd. Beterjesztették a Legfelső Tanács elé az őshonos nemzeti kisebbségekről szóló törvényt. Ez az egyike azon jogszabályoknak, amelyek befejezik a 2017-ben kezdődött átalakulásokat, és megfosztják eddigi jogaiktól a nemzeti kisebbségeket” – hangsúlyozta a KMKSZ külföldön tartózkodó elnöke, aki ellen decemberben egy minden jogalapot és bizonyítékokat nélkülöző, koncepciós támadást indítottak az ukrán hatóságok.

Brenzovics László kiemelte, hogy a KMKSZ részt vett – Barta József alelnök személyében – a kisebbségi törvényről szóló megbeszéléseken, amelyek az országban folytak. A törvény módosításával kapcsolatban elküldték javaslatukat az illetékeseknek, amelyhez csatlakoztak más ukrajnai kisebbségi szervezetek is. Az őshonos törvény ügyében pedig levélben fordultak Zelenszkij államelnökhöz. A következő héten az ukrán parlament az említett törvénytervezeteket már tárgyalja, és sajnos igen kevés a valószínűsége annak, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek száma majd bővüljön – összegezte a helyzetet a kárpátaljai magyarság külföldre kényszerített vezetője, aki hangsúlyozta: „Mi továbbra is úgy véljük, hogy ezek a törvények ellenkeznek Ukrajna függetlenségi nyilatkozatával, alkotmányával és nemzetközi kötelezettségvállalásaival.”

A KMKSZ elnöke elmondta, az Ukrán Oktatási Minisztérium tárgyalásokat folytat Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával, amely tárgyalások kitérnek a kárpátaljai magyarság oktatási jogaira is. Ezeken nem vehetnek részt azon közösségek képviselői, akikről szólnak a tárgyalások, sem a kárpátaljai magyarok, sem a magyarországi ukránok. Igaz, ebben az ügyben konzultációk folynak, legutóbb Beregszászban, a következő héten pedig Budapesten lesz ilyen megbeszélés. Amennyiben 2023-ban teljes egészében hatályossá válik majd a kisebbségellenes törvény, az a kárpátaljai magyarság oktatásának degradációjához vezet majd – hangsúlyozta az elnök.

Brenzovics köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy lehetővé tette a határon túli magyarok és egész Kárpátalja számára, hogy a határ túloldalán beoltassák magukat koronavírus elleni oltóanyaggal. Mert Ukrajna sem megszervezni, sem megfelelő oltóanyaggal ellátni nem tudja a lakosságot. A KMKSZ elnöke említette a Kárpátaljai Megyei Tanácsban zajló átalakulásokat, melyek folyománya, hogy a képviselők nagy többséggel elfogadtak egy nyilatkozatot, amelyben Zelenszkij elnöktől kérik a KMKSZ alapítványai ellen indított alaptalan eljárások befejezését.

Barta József alelnök az előzményekre is kiterjedően tájékoztatta a KMKSZ Választmányát arról, hogy a megyei tanácsban a négy pártból álló koalíció szétbomlott, ennek láttán Kijevből kezdeményeztek tárgyalásokat a nyolcfős KMKSZ-frakcióval. Elmondta még, hogy változik az ország elnökének Kárpátaljával kapcsolatos stratégiája, fel akarják ezt a vidéket virágoztatni, amihez szükségük van a megyei tanács magyar frakciójára is. Az új fejlesztések egybeesnek a kárpátaljai magyarság érdekeivel, tehát egyelőre óvatos tárgyalások folynak a két fél képviselői között. Biztató jel, hogy nagy többséggel, a szükséges 33 szavazat helyett 46-an megszavazták a megyei képviselők közül a KMKSZ által javasolt, Zelenszkij elnöknek címzett nyilatkozatot, melyben a magyar szövetség ellen irányuló eljárások megszüntetését kérik. Ezen politikai indíttatású támadások független és törvényszerű lezárása a koalíció létrejöttének első számú feltétele. Mert különben hogyan működhetne együtt a hatalompárt egy olyan szervezettel, amelyet szeparatizmussal vádolnak? Amelynek a tevékenysége állítólag veszélyezteti Ukrajna területi integritását, és anyagi kárt is okoz az országnak, s amelynek a vezetőjét alaptalan vádakkal illetik. Mivel ezekre a vádakra bizonyíték nincs és nem is lehet, nagyon gyorsan le lehetne az eljárásokat zárni – hangsúlyozta a KMKSZ ügyvezető alelnöke, kijelentve, hogy „mi a tárgyalásokkal semmit sem veszíthetünk, ugyanakkor nyerni nyerhetünk vele.”

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány igazgatója az általa irányított alapítvány támogatási programjai kapcsán elmondta: Magyarország továbbra is fenntartja a támogatási rendszereket, már eddig több mint hétezer pályázatot fogadott be az alapítvány. Jelenleg a pedagógusok pályázása folyik, hamarosan kezdődik a kultúrmunkások, művészek, médiadolgozók és egyéb kategóriák pályázatainak a befogadása. Augusztusban a gyermekétkeztetési támogatásokra lehet majd pályázni, szeptemberben pedig az egészségügyi dolgozók pályázhatnak. Ezzel párhuzamosan halad az oktatási-nevelési támogatásra benyújtott pályázatok begyűjtése. Végre felemelték az egyetemisták támogatásának az összegét is.

Berki Marianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ vezetője elmondta, hogy az új támogatási programokat jelenleg források hiányában nem hirdettek. Egyelőre nem hirdették ki a mezőgazdasági pályázatok eredményeit sem, amelyekkel kapcsolatban az alapítványnál a döntések megszülettek. A nyertesek remélhetőleg még az idén hozzájuthatnak a támogatáshoz. Elindult a KMKSZ kezdeményezésére egy újabb, a termőföldigénylést támogató programjuk is. Az új programmal kapcsolatosan sok kérdésre válaszolt az igazgató asszony.

Balogh Oszkár, a KMKSZ gazdasági felelőse tájékoztatta a Választmányt a kárpátaljaiak koronavírus elleni magyarországi oltásának lehetőségeiről.

A KMKSZ Választmánya döntött a szövetség középszintű szervezeteinek közgyűléseiről, valamint a KMKSZ közgyűlését október 9-ére jelölték ki, amely a koronavírus járvány miatt csúszik az idén. Megállapodtak a közgyűlésre javasolt napirendről is.

Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője ugyancsak online módon vett részt a Választmány ülésén. Elmondta, hogy továbbra is arra törekszik tevékenysége során, hogy a kárpátaljai magyarok jogainak szűkítéséről tájékoztassa az EP-t és az Európai Unió döntéshozóit. Magas szinten igyekeznek mindenkit informálni a készülő, a nemzeti kisebbségekről és őshonos népekről szóló törvénytervezetek jogfosztó tartalmáról. Illetve bemutatják, hogy milyen nevetséges módon nem hajlandó Ukrajna a magyarokat őshonos népnek elismerni, egyben milyen nagy különbséget tesz a nemzeti kisebbségek és az őshonos népek között. Ez nyilvánvaló diszkrimináció, Ukrajna ez esetben önkényes definíciót használ, ami nem felel meg a nemzetközi standardoknak és joganyagnak. A képviselő asszony beszámolt a nagy sikerrel zajlott online konferenciájukról, a Tisza és a szilárdhulladék-kezelés témájában. Kiderült, hogy az Európai Unió eddig is támogatta ezen a területen Ukrajnát, sajnos nem látszik, hogyan kerülnek felhasználásra ezek az összegek. Végül támogatását ígérte a kárpátaljai pályázóknak az EU környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatain való sikeres részvételhez.

A KMKSZ Választmánya egyhangúlag elfogadott egy nyilatkozatot, amelyet honlapunkon olvashatnak.

A tanácskozás végén Brenzovics László mondott zárszót, kiemelve, hogy a tomboló világjárvány és a KMKSZ ellen irányuló támadások ellenére működőképes a szövetség, továbbra is képviselik a kárpátaljai magyarság érdekeit. Ezt a Választmány mostani ülése is megmutatta, hisz volt miről beszámolni – jelentette ki a KMKSZ elnöke.

Badó Zsolt