101 éves igazságtalanság

Zápszonyban koszorúztak a nemzeti összetartozás napján

Zápszonyban a nemzeti összetartozás napján megkoszorúzták a trianoni békediktátumra emlékeztető kőtáblát a település központjában. Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára köszöntötte a koszorúzáson megjelenteket, majd elmondta, hogy 2010-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés azt a törvényt, amellyel június 4-ét nemzeti emléknappá nyilvánította. A törvény a trianoni békediktátum aláírásának napra pontosan a kilencvenedik évfordulóján lépett hatályba. A kárpátaljai magyarság és a KMKSZ azóta minden évben megemlékezik az évfordulóról. Sajnos a pandémia miatt az idei már a második év, amikor nem tarthatunk nagyobb rendezvényt, ezért a KMKSZ Elnöksége úgy döntött, hogy koszorúzással emlékezünk meg minden olyan helyszínen, ahol a nemzeti összetartozáshoz köthető emlékmű van…– mondta el Molnár László.

Hegedűs Anita nemzeti összetartozásunkat erősítő, hazafias verset szavalt, majd Orosz Zsolt református lelkész olvasta fel Isten irányt mutató igéjét. Az emléknap kapcsán a lelkész hangsúlyozta: Fontos az, hogy megéljük összetartozásunkat a történelem viharai után is, nemzetünkkel és az Istennel egyaránt.

Az emlékműnél elhelyezte koszorúját Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Dávid Menyhért, a KMKSZ Zápszonyi Alapszervezetének elnöke és Dávid Valéria települési elöljáró, valamint a megemlékező helyi lakosok.

Sin József emlékeztetett: „Trianon nagyon sok keserűséget, megaláztatást és igazságtalanságot hozott a magyar népnek. Számtalan kizárólag magyarok lakta területet is elcsatoltak az anyaországtól, mint a Csallóköz, Székelyföld, vagy akár Zápszony környéke. Magyarország elvesztette a legjobb termőföldjeit, erdőit, bányáit, katasztrofális helyzetből kellett talpra állnia. Mindezt úgy, hogy Magyarországot nem baráti országok vették akkor körül, hisz mindegyik a rovására gyarapodott. Ezt a nehéz évszázadot a magyarság mégis túlélte, éghozzá lélekben megerősödve…”

dózsa