Nemzeti összetartozás napja Szürtében

A KMKSZ Szürtei Alapszervezete a református egyházközséggel és a helyi líceummal közösen június 4-én, a nemzeti összetartozás napján hagyományosan a református templom udvarán álló emlékmű előtt tartott megemlékezést.

Az egybegyűltek részt vettek az ünnepi istentiszteleten, melyen házigazdaként Kótyuk Zsolt református lelkész hirdetett igét. Majd a templomkertben álló nemzeti összetartozás emlékműnél folytatódott az ünnepség. Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke bemutatta a meghívott vendégeket – Kovács Attilát, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulját, Balogh Líviát, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, Puskár Árpádot, a Szürtei kistérség polgármesterét, Jankovics Zsoltot, a szobor alkotóját, Ignácz Máriát, a helyi kultúrház igazgatóját, Katkó Lászlót, a református egyházközség gondnokát, Pásztorniczky Istvánt, a római katolikus egyháztanács képviselőjét – és a Szürtei Líceum tanárait, a KMKSZ megjelent munkatársait, illetve alapszervezeti elnökeit.

A helyi iskola tanulóinak – Katkó Dávid, Katkó Réka, Katkó Erik, Katkó Rebeka és Kiss Bence – előadásában elhangzott Juhász Gyula Trianon című verse. A rendezvényt meghittebbé varázsolta a kultúrház Csalogány asszonykórusának éneke Ignácz Krisztián és Kiss Bence gitárjátékának kíséretében.

– Számunkra, magyarok számára június 4-e történelmi pillanat, hiszen 101 éve írták alá a Nagy-Trianon Palotában a békediktátumot. Elsősorban ez a döntés befolyásolta a magyarság elmúlt 100 évét, ez alakította közösségeinket, ez formált bennünket olyanokká, amilyenek vagyunk ma, s talán jövőnket sem hagyja érintetlenül – emelte ki Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője. – Erre a történelmi eseményre emlékezünk, hiszen történelmünket ismerni és tisztelni kell – ez mindannyiunk feladata. Ugyanakkor Magyarország nemzeti kormánya 2010-ben úgy döntött, hogy a nemzeti gyásznapot a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítja, s ezzel kijelöli a célt is, hiszen a jövőben, illetve ma is feladatunk a nemzet erősítése, összetartozás érzésének erősítése. Hiszen mi, akik a nemzeti oldalon állunk, abban hiszünk, hogy a közösség tart meg minket. Feladatunk elsősorban közösségeinkért dolgozni, mert az adja meg mindannyiunk számára a stabil hátteret. Különösen fontos ez egy olyan idealista világban, amelyet ma a liberális oldal sulykol.

Ma, Trianon napján arra buzdítok minden honfitársamat, hogy vegyen részt ebben a közösségépítő munkában, melyért érdemes dolgozni, és hiszem, hogy a történelmi és nemzeti hűségünket a Jóisten meghálálja – zárta ünnepi gondolatait Balogh Lívia.

A megemlékezés koszorúzással zárult.

Rehó Viktória