Néma főhajtás Mezőgecsében a nemzeti összetartozás napján

A nemzeti összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, Magyarországon 2010 óta törvénybe iktatott nemzeti emléknap. A nemzeti összetartozás napja alkalmából a világ számos magyarok lakta területén, így Kárpátalja-szerte is néma főhajtással méltatják a magyar nemzet egységét június 4-én. A megemlékezés első kárpátaljai helyszíne a beregszászi járási Mezőgecse volt.

Az esemény kezdetén Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kulturális titkára elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások okán vidékünk számos helyszínén tartanak hasonló, csendes megemlékezéseket, gyújtanak őrtüzeket, emlékeztetve a nemzeti összetartozás erejére.

A település központjában álló Életfa megkoszorúzását követően Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul nyilatkozott tudósítónknak. A főkonzul aláhúzta: a mai nap egy olyan évforduló, amely a nemzet legnagyobb tragédiájának állít emléket; kiemelte ugyanakkor a mérföldkőnek számító döntést, amelynek értelmében a Magyar Országgyűlés alaptörvénybe foglalta, hogy a magyar állam felelősséget visel a külhoni magyarságért – ezzel is erősítve a nemzeti összetartozásnak, a magyar nemzet egységének az érzését. „Nem a múltba révedés, hanem a jövőbe tekintés, a bizakodás, a magyarság megmaradásának sziklaszilárd hite mozgatja a mai magyar kormányt. Ezt a hitet szeretnénk átsugározni a határon túlra, magyar honfitársainkra, akik 1100 éves ősi szülőföldjükön élnek, őshonos nemzeti kisebbséget alkotnak itt, Kárpátalján” – jelentette ki Szilágyi Mátyás, hozzátéve: a múlt sebeit békés hozzáállással kell kezelni, s a jövő feladataira kell összpontosítani.

A településen 2013-ban alakították ki a magyar nemzet egységét szimbolizáló teret, közepén az Életfával. „Az összetartozás napjának méltatása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nemzet ténylegesen összekovácsolódjon” – emelte ki a koszorúzás után Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára, Mezőgecse elöljárója.

Az eseményen Juhász Gyula Trianon című versét a Mezőgecsei Klub műkedvelő csoportjának tagja, Ábrány Bence szavalta el, majd a Tüzes Liliom hagyományőrző csoport által elénekelt Magyarok fohászát hallhatták a jelenlévők. Ezt követően helyezte el az emlékezés koszorúit Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai, kommunikációs titkára, Molnár László, Mester András, valamint Popovics Katalin, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke.

Csuha Alexandra