Idén is várja az alapképzésre felvételizőket a Rákóczi-főiskola

Hamarosan elkezdődik a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Első beszélgetésünkben a bache­lor képzési szintre felvételizők számára igyekszünk részletes és hasznos információkkal szolgálni.

– Idén milyen szakokra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. E szakokon nappali és levelező tagozatos képzést is indítunk (kivétel a kémia szak, amelyre csak nappali tagozaton lehet felvételizni). A korábbi évekhez hasonlóan képzéseink első és második évfolyamára egyaránt lehet jelentkezni.

– Miben tér el a felvételi eljárás az első és a második évfolyamra jelentkezők esetében?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát (tanúsítvány) birtokában. A 2021. évi felvételi eljárás újdonsága, hogy – 2020-tól eltérően – a jelentkezőknek ukrán nyelv és irodalomból vagy ukrán nyelvből kötelező tanúsítványt felmutatniuk az egyes szakokon. A biológia és az ember egészsége, a kémia és a matematika szakokon az ukránnyelv-tanúsítvány megléte az elvárás, míg a többi szakra felvételizőknek ukrán nyelv és irodalom tanúsítványt kell bemutatniuk. A külső független értékelésen ukrán nyelvből szerzett tanúsítvány helyett a felsőoktatási intézmények beszámíthatják az ukrán nyelv és irodalomból kapott szertifikátokat. Vagyis az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvánnyal olyan szakokra is jelentkezhetnek a felvételizők, ahol az ukránnyelv-tanúsítvány az elvárás. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető a honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek főiskolánkon magyar nyelvből. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2021-es tanúsítványok mellett a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor, magiszter vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenniük  a Rákóczi-főiskolán. További újdonság 2021-ben, hogy az alapképzés második évfolyamára a molodsij szpecialiszt szintű oklevél alapján jelentkezők számára a felvételi versenyben a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegyén kívül kötelező a külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia szakok, melyek esetében elegendő az ukránnyelv- szertifikát), a második a matematikából, vagy Ukrajna történetéből vagy idegen nyelvből vagy biológiából vagy földrajzból vagy fizikából vagy kémiából szerzett szertifikátok egyike. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a kémia szakra felvételizők kémiából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mit kell tennie a jelentkezési eljárás során a felvételizőnek?

– Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára, nappali vagy levelező tagozatra egyaránt csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. A regisztráció kezdetéig bevezetésre kerülhet az Egységes Állami Elektronikus Szolgáltatások Portálja, melyen keresztül szintén regisztrálhatnak a felvételizők. Ez a portál a következő címen érhető el: https://diia.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3 x 4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül július 14–23. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azoknak felvételizőknek, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), július 14–16. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak július 28-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2021-es felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretében bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozaton csak elektronikusan lehet augusztus 12–27. között. Azok a felvételizők, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), a jelentkezési kérelmüket a pótfelvételi eljárás keretében levelező tagozatra augusztus 12–17. között nyújthatják be.

A bachelor képzési szint második évfolyamára csak elektronikusan lehet jelentkezni július 14–23. között azoknak a jelentkezőknek, akik a külső független értékelésen szerzett szertifikátok alapján felvételiznek, vagyis a molodsij szpecialiszt szintű oklevéllel rendelkezők. Ebben az esetben a felhasználói fiókon keresztül történik a jelentkezés, az első évfolyamra jelentkezőkhöz hasonlóan. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben szintén július 1-jén veszi kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. Azok a felvételizők, akik már rendelkeznek bachelor, magiszteri vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben, az előző évekhez hasonlóan jelentkezni csak személyesen, papíralapon tudnak, szintén július 14–23. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a személyi igazolvány másolata, 4 db 3 x 4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra július 26–30. között kerül sor.

– Kik jelentkezhetnek kedvezményesen a Rákóczi-főiskolára?

Elbeszélgetés alapján a következő kedvezményezett kategóriákhoz tartozók nyerhetnek felvételt főiskolánkra:

– a háborús veteránok jogállásáról, szociális védelmük garanciáiról szóló törvény 7. cikkelyének 10–14. pontjai alapján háborús rokkantakká nyilvánított személyek;

– akik számára a csernobili katasztrófa áldozatairól rendelkező ukrajnai jogszabályok ezt lehetővé teszik;

– akik rokkantságuk következtében nem képesek látogatni az oktatási intézményt (az egészségügyi és szociális hatóságok ajánlása alapján).

Szintén lehetőségük van a felvételre felvételi vizsgák alapján (külső független értékelésen szerzett szertifikátok helyett) és azok sikeres teljesítése esetén (nem alacsonyabb pontszámmal, mint a felsőoktatási intézmény által meghatározott alsó ponthatár) engedélyezett a részvételük a felvételi versenyben azoknak a jelentkezőknek, akik:

– 2021-ben nem vettek részt a külső független értékelésen olyan betegség vagy kóros állapot miatt, amely szerepel a betegségek és kóros állapotok nyilvántartásában, illetve amely Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, valamint Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma 2016. augusztus 29-én kelt 1027/900 számú rendelete alapján olyannak lett minősítve, mint amely akadályozhatja a külső független értékelésen való részvételt;

– katonai szolgálata (beleértve a leszerelteket is) 2020. december 1. után fejeződött be;

– 2020. szeptember 1. és 2021. november 30. között külföldön szerezték meg a teljes középiskolai végzettségüket.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben e témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

A kedvezményezettek, akik elbeszélgetés vagy belső felvételi vizsgák alapján jogosultak felvételizni a főiskola bachelor szintű képzéseinek első évfolyamára, jelentkezési kérelmüket július 14–16. (pótfelvételi keretében augusztus 12–17.) között személyesen, papíralapon nyújthatják be. Felvételi vizsgáikra vagy elbeszélgetéseikre július 17–23. (pótfelvételi keretében augusztus 18–20.) között kerül sor.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy jelentkezni előzetes időpontfoglalással is lehetséges, a tanulmanyikmf@gmail.com e-mail-címen a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes vagy a +380984681266-os mobilszámon munkanapokon 8.00–17.00 óra között.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2021. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek! (Folytatjuk.)

hk