Egy kárpátaljai tollforgató, aki a magyar irodalmi kánon részévé vált

Vári Fábián Lászlót köszöntötték

Magyarország Beregszászi Konzulátusán köszöntötték április 23-án a 70 éves Vári Fábián László Kossuth-díjas költőt, írót, néprajzkutatót, műfordítót a külképviselet vezetői, kárpátaljai magyar szervezetek képviselői, valamint barátai, tisztelői. A köszöntés apropója a hetvenedik születésnap mellett az volt, hogy a mezőváriban élő Vári Fábián László idén március 15-én Budapesten átvehette a magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuth-díjat.

Kacsur András színművész, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház igazgatója Dinnyés József által megzenésített Vári Fábián László verset énekelt, majd egy költeményt el is szavalt, megteremtve az esemény emelkedett hangulatát.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul elmondta: „Vári Fábián László személyében egy olyan alkotót üdvözölhetünk, aki azon kevés számú, nemzeti beállítottságú közéleti személyiségeink egyike, akiről a szó tényleges értelmében elmondható, hogy a szovjet nép- és nemzetelnyomó diktatúra ellen a fejét felemelő polgárjogi harcosunk volt a 70-es és 80-as években… A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító tagjaként, alelnökeként az 1990-es években a kárpátaljai magyar nemzeti önmegfogalmazás, a szellemi, kulturális közösségi eszmélés és önrendelkezés tevékeny kezdeményezője és alakítója volt.”

Vári Fábián László 2001-től a Magyar Írószövetség választmányi tagja, 2007-től elnökségi tagja. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke. Az ünnepelt több évtizede gyűjti a kárpátaljai magyar és ruszin népballadákat, jelentős műfordítói tevékenysége is – sorolta költőnk érdemeit, számos elismerését és kitüntetését a főkonzul, hangsúlyozva – „Szeretném itt kiemelni, és egyben példaképül is állítani minden magyar ember előtt Vári Fábián Lászlónak a magyar anyanyelvhez, édes anyanyelvünkhöz fűződő szenvedélyes szeretetét” –, majd ez utóbbit igazolandó idézett az ünnepelt Illyés Gyula fejfája előtt című verséből. A beregszászi magyar külképviselet vezetője megjegyezte, hogy Vári Fábián László együttműködő munkatársuk kulturális programjaik megvalósításában, hisz rendszeres résztvevője a konzulátus Irodalmi Kilátó című rendezvényeinek.

A KMKSZ képviseletében Molnár László kulturális titkár köszöntötte az ünnepeltet, ajándékként átadva a költő tisztelőjének, Hrabár Natália képzőművésznek erre az alkalomra készített kerámiáit.

A fiatal kárpátaljai költők közül legtehetségesebbnek tartott Marcsák Gergely felolvasta Vári Fábián László prózaírói és lírai munkásságát elemző módon bemutató tanulmányát, majd Beke Mihály András első beosztott konzul a költő, író, balladakutató emlékkönyvébe írt irodalmi értékű bejegyzését olvasta fel.

Immár Kossuth-díjjal is elismert költőnk köszönetet mondott az alkalom megszervezéséért a konzulátusnak, valamint az összegyűlt baráti társaságnak. „Lassan kerekedik a kárpátaljai magyar irodalom története. Az a szép benne, hogy nem fog teljesen bekerekedni, mert itt van a váltás. Marcsák Gergelyt láthattuk, hallhattuk itt az előbb, aki nemcsak irodalomtörténészi minőségében kiváló szakember, hanem ő az a fiatal lírikusa Kárpátaljának, akiben én az utódomat látom” – jelentette ki az ünnepelt.

Ajándékokkal és kedves szavakkal köszöntötte még a kortárs magyar irodalom nagy alakjai közé méltán sorolt Vári Fábián Lászlót Dupka György, az Együtt folyóirat képviseletében és Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

A járványügyi előírások miatt kissé megkésett, csak szűk körű születésnapi összejövetelen a már említettek mellett tiszteletét tette többek között a költő egykori munkahelyének, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a képviseletében Orosz Ildikó elnök és Csernicskó István rektor, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, aki egyben a költő veje, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Orosz Géza, a Beregszászi kistérség alpolgármestere, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, valamint a kárpátaljai magyar média és sajtó munkatársai.

Badó Zsolt