A KMPSZ nyílt levele Szerhij Skarlethez

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nyílt levélben fordult Szerhij Skarlethez, Ukrajna Oktatási és Tudományos Miniszteréhez.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának a honlapján 2021. március 17-én megjelent egy cikk „A nemzeti kisebbségek oktatása az Oktatási és Tudományos Minisztérium különleges felügyelete alatt” címmel. A benne foglalt információk szerint, annak érdekében, hogy a 2021/2022-es tanévre a 8. osztályos diákok és oktatóik részére elegendő, az elemi és középiskolai oktatás állami szabványa (2011) szerint kidolgozott tankönyvet biztosítsanak, tárgyalnak az egyes 2016-ban kiadott 8. osztályos tankönyvek újrakiadásáról valamennyi középiskola számára (az oktatás nyelvétől függetlenül).

Azonban Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2021. február 22-én kelt 241. számú, „A 8. osztályos középiskolai tankönyvek újrakiadásának a megszervezéséről” szóló rendelete értelmében az újbóli kiadásra szánt könyvek jegyzéke nem tartalmazza a magyar tannyelvű osztályok számára szükséges tankönyveket a Magyar nyelv és az Irodalom (magyar és világirodalom). integrált kurzus kivételével. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a középiskolák 8. osztálya számára szánt tankönyvek elektronikus változatának a kiválasztásakor nincs lehetőség a tannyelv, esetünkben a magyar nyelv kiválasztására.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (a továbbiakban: KMPSZ) az alábbi kérdésre kér választ:

1.Milyen tankönyveket rendelhetünk a magyar tannyelvű osztályok számára, ha az Oktatási és Tudományos Minisztérium2021. február 22-én kelt 241. számú rendelete által jóváhagyott jegyzék nem tartalmaz magyar fordításban kiadott tankönyveket?

2.Pontosan mely tankönyvek rendelésére lesz lehetőség a 2021/2022-es tanévre?

3.A magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények hogyan rendelhetnének tankönyveket,ha a megrendelési határidő az iskolaigazgatók számára 2021. március 17-én lejárt?

4.A magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények mikor kaphatják kézhez ezeket a tankönyveket, ha a fent említett cikk szerint mindössze „tárgyalnak az egyes 2016-ban kiadott 8. osztályos tankönyvek újra kiadásáról valamennyi középiskola számára”?

A KMPSZ örömmel értesült arról, hogy az ukrán–magyar oktatási munkacsoport újrakezdte működését. Az 1991-ben megalapított Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség olyan szervezet,amely a magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok,az ott tanuló diákok és szüleik érdekeit képviseli,valamint segíti az említett oktatási intézményeket módszertani,szervezeti és szakmai ügyekben. Ennek fényében a KMPSZ értetlenül áll azelőtt,hogy nem kapott meghívást az ukrán–magyar oktatási munkacsoportban történő részvételre, ahogyan ez az előző években is történt. Ezzel megszűnt az a pozitív gyakorlat,amely az ukrán–magyar jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló egyezmény aláírását követően, azaz 1993-ban, a munkacsoport létrehozásakor alakult ki.Valamennyi szakbizottság munkájába bevonták az Ukrajnában élő magyar kisebbségek szakmai szervezeteinek  képviselőit,akárcsak a Magyarországon élő ukrán kisebbség képviselőit,ami elősegítette a problémák és ellentétek feloldását ebben a munkacsoportban is.Ezért arra kérjük önöket, hogy vizsgálják meg az említett pozitív gyakorlat felélesztésének a lehetőségét, és hívják meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviselőit az ukrán–magyar oktatási munkacsoportba.

Annak érdekében, hogy megoldódjon a magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények tankönyvellátása Kárpátalján,immár sokadik alkalommal kérjük egy kifejezetten magyar tannyelvű osztályok számára készített tankönyvekre szakosodott kiadó létrehozását Kárpátalján. A KMPSZ számos alkalommal adott hangot ennek a kérésnek,különösen a Lvivi székhelyű SZVIT kiadó Ungvári fiókjának a bezárása után. Egy ilyen kiadó megoldaná a tankönyvellátás kapcsán felmerülő számos problémát,pozitív hatással lenne a magyar nyelvű tankönyvek minőségére,hiszen a magyar nyelvű tankönyvek összeállításába és fordításába bevont szakemberek éppen ebben a régióban élnek.

Tisztelettel:

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke