Március 15-re emlékeztek Badalóban

A világ magyarsága az 1848–49-es forradalom és szabadságharc fordulójára emlékezik március 15-én, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt.

Badalóban vasárnap a gyülekezeti közösségben emlékeztek az évfordulóra.

Sápi Zsolt református lelkipásztor az erre a napra kijelölt igeszakaszból (János 14, 25–31.) hirdette Isten igéjét: ,,Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”

Jakab Lajos, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszervezetének elnöke beszédében kiemelte, hogy 173. évvel ezelőtt Kossuth, Batthányi, Deák, Széchenyi, Petőfi és a forradalom többi hősei bátran kiálltak a szabadságért, nemzetünk megmaradásáért. „Akkor egy egész nemzet, ma pedig a kárpátaljai magyarság harcol – sokszor kilátástalannak tűnően – anyanyelvünk használatáért, oktatásunk fennmaradásáért, jogaink gyakorlásáért. Most ráadásul egy láthatatlan ellenség, az egy éve a világra telepedő vírusjárvány is korlátoz bennünket a közösségi kapcsolattartásban. Nem marad más fegyverünk, mint az imádság, és a Mindenhatóba vetett hit, hogy minél előbb legyőzzük ezt a kórt.”

Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze, a helyi presbitérium tagja előadásában elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, majd id. Sárközi Gyula, Badaló egyik legidősebb lakosa osztotta meg gondolatait az évfordulóval kapcsolatban.

A járványügyi szabályok betartásával zajló csendes megemlékezés nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével, és a templom külső falán lévő Petőfi-emléktábla megkoszorúzásával ért véget.

(tamási)