Online tanácskozott Várhelyi Olivér, Brenzovics László és Bocskor Andrea

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa  kezdeményezésére március 12-én, pénteken online tanácskozás zajlott az uniós biztos, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő között. A megbeszélés célja az volt, hogy tájékoztassák a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztost az ukrajnai kisebbségi politikáról, illetve annak hatásáról a kárpátaljai magyar közösségre.

A tanácskozás során a KMKSZ elnöke felvázolta a kárpátaljai magyarok és más ukrajnai nemzetiségek jogi helyzetének alakulását a függetlenedés óta, illetve azokat a vállalásokat, melyeket Ukrajna jogi értelemben tett a kisebbségeire vonatkozólag. Brenzovics László kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarok lojális állampolgárai Ukrajnának, támogatják az ország európai integrációs útját, illetve emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyarság kiállt Ukrajna függetlenné válása mellett is. A 2014-től tapasztalható jogszűkítésekre utalva a megyei képviselő kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarság több száz éve rendelkezik kiépített oktatási rendszerrel az óvodától a felsőoktatásig, amelyet az új ukrán oktatási törvény alapjaiban változtat meg és lehetetlenít el. A kárpátaljai magyar értelmiség vegzálása, szeparatizmussal való vádolások, a koholt eljárások a kárpátaljai magyarság alapítványai ellen, a negatív médiakampány a magyar közösséggel szemben megnehezítik a békés együttélést az országban. Brenzovics László a nemrégiben megjelent nemzeti kisebbségekről szóló törvény első vázlata kapcsán kiemelte, hogy a szöveg pozitív aspektusai mellett visszalépést jelent az oktatás és az anyanyelv használatára vonatkozóan az 1992-es törvényben és az Alkotmányban rögzített jogokhoz képest. A KMKSZ elnöke szerint a kárpátaljai magyarság nyitott a párbeszédre, kész arra, hogy közösen találjanak megoldást a nemzeti kisebbségek problémáira, illetve hogy közösen dolgozzanak a kisebbségi törvény szövegén, amelyre eddig nem kaptak lehetőséget.

Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy Ukrajna demokratikus úton haladása mindenkinek az érdekét szolgálja. Köszönetet mondott Várhelyi Olivér biztosnak, hogy szorosan figyelemmel kíséri az ukrajnai folyamatokat, illetve az ellene és a kárpátaljai magyarok ellen irányuló szélsőjobboldali Mirotvorec weboldal elítélését. Kiemelte, hogy a szélsőséges csoportok és nézetek hátráltatják az ország európai integrációs folyamatát. A képviselő örömmel látta, hogy az EU–Ukrajna Társulási Tanács ülésén Várhelyi Olivér egyértelműen jelezte az ukrán félnek a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának számonkérését. Az európai parlamenti képviselő felhívta a figyelmet a bújtatott törvénymódosításokra, melyek a nemzetközi kötelezettségvállalások ellenére zajlanak – említve a felsőoktatásról szóló törvény példáját. A képviselő – utalva a közelmúlt politikai eseményeire – a kettős állampolgárok felkutatására irányuló eljárást elfogadhatatlannak nevezte, továbbá rámutatott, hogy az európai értékekkel ellentétes az állampolgárok megkülönböztetése nemzetiségi alapon. A kárpátaljai magyar politikát érintve Bocskor Andrea kiemelte, hogy a KMKSZ több mint 30 éves fennállásával az egyik legrégebbi ukrajnai párt, amely az ország függetlensége óta töretlenül képviseli a kárpátaljai lakosok érdekeit.

Várhelyi Olivér bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős biztos megköszönte a hiteles tájékoztatást és elmondta, hogy felvetette a kárpátaljai magyar kisebbség problémáit az ukrán félnek a Társulási Tanács keretében. A biztos nyomatékosította, hogy Ukrajnának garantálnia kell a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, és hogy a nemzeti kisebbségi törvény kidolgozása során megfelelően kell szabályozzák a nyelvhasználatra és az oktatásra vonatkozó jogokat, amelyek megalkotásához szükséges a kisebbségi képviselők bevonása is. Az utóbbira az ukrán fél ígéretet tett. Várhelyi reményét fejezte ki, hogy mindebbe az ukrán fél bevonja Brenzovics László KMKSZ-elnököt is, hiszen azt, hogy mire van szükségük a nemzeti kisebbségeknek, nem láthatja át jobban senki, mint maguk a nemzeti kisebbségek: sem a Bizottság, sem Ukrajna Kormánya nincs ezzel olyan mértékben tisztában, mint ők. Ugyanilyen párbeszédre törekszik az Ukrajnában elő más nemzetiségekkel is: románokkal, lengyelekkel, bolgárokkal.

A biztos elmondta, hogy az ukrajnai kisebbségi helyzet egyre nagyobb problémává válik, amely az ország eurointegrációs útjában áll, és nemcsak az Európai Unió felé követelmény a kisebbségvédelem, de annak hiánya a NATO-hoz történő közeledést is akadályozza.

Bocskor Andrea sajtóközleménye