Lezajlott az Ungvári Járási Tanács harmadik ülése

December 16-án került sor a VIII. összehívású Ungvári Járási Tanács harmadik ülésére, melyen 38 képviselő vett részt, akik azért gyűltek össze, hogy számos fontos döntést hozzanak meg az újonnan megválasztott járási tanács és az újonnan megalakult Ungvári járás teljes működéséhez, amely jelenleg három korábbi járást foglal magába (Ungvári, Perecsenyi, Nagybereznai – a szerk.).

Elsőként a járási tanács állandó bizottságainak létrehozásáról tárgyaltak, s egyhangúan támogatták a 8 bizottság megalakításáról szóló döntést, mégpedig: a költségvetéssel, a pénzügyi politikával, a gazdasági fejlesztésekkel és az üzleti támogatásokkal foglalkozó bizottság; a szárazföldi erőforrásokkal, az építészettel és az építkezésekkel, a természetgazdálkodással, a környezetvédelemmel és a rekreáció fejlesztésével foglalkozó bizottság; a területek kommunális tulajdonával, vagyonával és társadalmi fejlődésével foglalkozó bizottság; az egészségügyi és humanitárius politikával foglalkozó bizottság; az oktatás, a kultúra, a szellemiség, a történelmi örökség megőrzésével, az ifjúság és a sport támogatásával foglalkozó bizottság; a nemzetek közötti kapcsolatok, a nemzeti kisebbségek, az információs politika, a befektetési vonzerő kialakításával és a határokon átnyúló együttműködés kérdéseivel foglalkozó bizottság; az emberi jogok, a szólásszabadság biztosításával, a törvények betartásával, a képviselői tevékenységgel foglalkozó bizottság; a munkaügyi és szociális védelemmel foglalkozó bizottság.

Ezen kívül a képviselők döntöttek a járás két ifjúsági sportiskolájának, valamint két művészeti iskolájának további tevékenységéről. Ezt követően Jurij Frincko, a járási tanács elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a tanács első frakciójának (Jevropejszka szolidarnyiszty) megalakulásáról és felkérte a képviselőket a hasonló jellegű kérvények benyújására.

Az ülés végén a járási tanács vezetősége rendkívül fontos és aktuális kérdést vetett fel a járás szociális szolgáltatásokat biztosító központjainak további munkájáról, különös tekintettel az idősek otthonainak sorsára, amely meglehetősen heves vitát váltott ki a különböző politikai erők képviselőinél. Eközben szólalt fel az ügy kapcsán Ivan Homovics, az Ungvári Járási Területi Központ igazgatója, akit külön meghívtak az ülésre. Végül a képviselők úgy döntöttek, kérelmet intéznek a megyei tanács felé, hogy e problémát vegyék számba a költségvetés megvitatása során.

(VV/Jurij Kopinec, Karpatszkij objektív)