A megyei ügyészség válaszolt Barta József levelére

Amint arról honlapunkon is tájékozódhattak, december 4-én számos magyarságintézmény kapott újabb fenyegető levelet a kárpátaljai magyaroknak címezve. „Egy hetet kaptok arra, hogy elhagyjátok az ukrán földet. Ellenkező esetben mindannyiótokat megmérgezünk, akár a patkányokat. A túszaink vagytok. Az „első fecske” hét nap múlva érkezik. Várjátok” – írják a fenyegetők abban az elektronikus levélben, melynek címzettjei között szerepelt Magyarország Ungvári Főkonzulátusa, valamint Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), jó néhány sajtóorgánum és a Szürtei kistérség.

Majd december 7-én az a „hír” kezdett terjedni, hogy Kárpátalján letartóztattak egy fiatalokból álló csoportot, melynek tagjai meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízhálózatát.

Barta József, a KMKSZ alelnöke december 8-án a Kárpátaljai Megyei Ügyészséghez fordult a kárpátaljai magyarságot ért provokációk és megfélemlítések miatt. Az alelnök többek között kifejtette, a kárpátaljai magyar közösség rendkívül aggódik a közelmúltban történt események miatt, és arra kérik az illetékeseket, jelezzék, hogy voltak-e olyan személyek, akik bűncselekményre készültek a beregszászi lakosok ellen.

A megyei ügyészség december 18-án válaszlevelet küldött, melyben közölték, hogy a fenyegető levél kapcsán a Beregszászi Rendőrség Nyomozóosztálya bírósági szakasz előtti nyomozást indított Ukrajna Bűnügyi Kódexe 129. cikkelyének 2. része (Gyilkossággal való fenyegetés, amelyet egy szervezett csoport tagja követtek el, vagy faji, nemzeti és vallási intolerancia miatt három évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő) és 161. cikkelyének 2. része értelmében (A polgárok faji, nemzetiségi vagy vallási hovatartozásától függő egyenlőségének megsértése. Erőszakkal, megtévesztéssel vagy fenyegetéssel egyesülő, valamint egy tisztviselő által elkövetett szándékos cselekmények, amelyek nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet és gyűlölet felbujtására, a nemzeti becsület és méltóság megalázására vagy az állampolgárok vallási meggyőződésükkel kapcsolatos érzelmeinek gyalázására, valamint az állampolgárok jogainak közvetlen vagy közvetett korlátozására, illetve az állampolgárok közvetlen vagy közvetett kiváltságainak megállapítására irányulnak faj, bőrszín, politikai, vallási és egyéb meggyőződés, nem, etnikai és társadalmi származás, vagyoni helyzet, lakóhely, nyelv vagy egyéb jellemzők alapján két évig terjedő javítómunkával vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő).

A levél második részét illetően – december 7-én a Police Control Ukraine Facebook-oldalán közzétett anyagok kapcsán, amely szerint meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízhálózatát – a megyei ügyészség a tények ellenőrzése céljából megküldte Barta József beadványát az SZBU Kárpátaljai Megyei Főosztályának.

Rehó Viktória