Harmadszor is elnapolták a Tiszaújlaki kistérség ülését

Az eseményeket követően Kovács István polgármester a kistérségi tanács alakulásának harmadik plenáris ülésére december 15-én hívta össze a képviselőket.

A kilenc települést egyesítő, ezáltal közel 15 ezer fős lakossággal rendelkező Tiszaújlaki kistérség 26 fős képviselő-testületének ezelőtt két alkalommal összehívott ülésein nem születtek meg a tanács működéséhez nélkülözhetetlen döntések. A „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt frakciója ezért egyeztető megbeszélésre gyűlt össze.

Székely Gusztáv, a KMKSZ-frakció vezetője a TV21 Ungvár stábjának elmondta: „A mai nap a polgármester megpróbálja összehívni a kistérségi tanács ülését. Jelen pillanatban itt, Tiszakeresztúrban, a KMKSZ képviselői megbeszélést tartunk, ahol értékeljük a jelenleg kialakult, nem egyszerű helyzetet. Úgy megyünk neki a mai tanácsülésnek, hogy a polgármester részéről ismét nincs érdemi egyeztetés a frakcióval.” A korábbi két plenáris ülés pontosan emiatt volt munkaképtelen.

Ezután a tanács immár harmadik alkalommal összehívott plenáris ülésén a kistérség 26 képviselőjéből 25 küldött volt jelen. Miután a napirendi pontok elfogadásáról szóló szavazás nem járt eredménnyel – 11 igen szavazat 14 tartózkodó ellenében – az ülést ismét berekesztették.

A Tiszaújlaki Kistérségi Tanács alakuló ülését így harmadszor napolták el. Leszögezhetjük, hogy a tét nagy, ugyanis a kistérség működése és jövő évi költségvetése forog kockán. A KMKSZ állásfoglalása továbbra is az, hogy a konstruktív együttműködés érdekében a testületbe bejutott pártok frakcióinak vezetői részvételével mihamarabb egyeztetni szükséges egy közös szakmai fórumon.

CsA/TV21 Ungvár