Tiszaújlaki kistérség: Ismét elnapolták a tanácsülést

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Tiszaújlaki Kistérségi Tanács november 28-ra a helyi választási bizottság által összehívott alakuló ülését elnapolták, mert a megválasztott huszonhat képviselőből mindössze tizenegy jelent meg akkor. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Nép Szolgája párt képviselői távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy az első, meghatározó jelentőségű plenáris ülésen négy képviselőtársuk adminisztratív késlekedések miatt nem vehetett volna részt.

December 10-én ismét összehívták a közgyűlést, amelyen 25 képviselő volt jelen, viszont ismét nem született közös nevező a különböző frakciók között.

Az ülés kezdetén a KMKSZ 11 és a Nép Szolgája 3 képviselője felvette a képviselői esküt, átvették igazolványukat.

Ezt követően Kovács István, a Tiszaújlaki kistérség vezetője felolvasta a napirendi pontokat, majd kijelölte a tanács számláló, illetve titkári bizottságának a tagjait. Ezen személyeket nyílt szavazással kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A képviselők közül 12-en igennel szavaztak, a KMKSZ és a Nép Szolgájának 13 delegáltja viszont tartózkodott. Így nem született érdemi eredmény a bizottság tagjait illetően, ami azt eredményezte, hogy ismét elnapolták a kistérség alakuló ülését. A képviselők között kisebb vita alakult ki, a KMKSZ nyíltan ismertette az álláspontját, amely egy munkabizottság létrehozását javasolja, ahol a különböző frakciók képviselői megvitathatják a közgyűlés napirendi pontjait, illetve az ezzel kapcsolatos körülményeket.

Székely Gusztáv, a KMKSZ frakcióvezetője lapunknak elmondta: „A polgármester a KMKSZ-szel és a Nép Szolgája képviselőivel nem egyeztetett előzetesen a felolvasott napirendi pontok vonatkozásában, mint ahogy a személyi kérdésekben sem. Ezért nemtetszésünknek adtunk hangot azzal, hogy tartózkodtunk azon napirendi pontok elfogadásától, amelyet ő ajánlott, így érzékeltetve azt a valós tényt, hogy jelenleg a KMKSZ-nek és a Nép Szolgája frakcióinak van többsége a tanácsban, és a mi észrevételeinket vagy kéréseinket egyáltalán nem lehet megkerülni a tanács munkája során. Mi továbbra is azt az álláspontot képviseljük, hogy egy konstruktív párbeszéd keretein belül vitassuk meg azokat a kérdések, melyekben jelenleg nincs egyetértés a kistérség vezetője és az említett frakció tagjai között. Amennyiben minden kérdésben megállapodás születik, mi nyitottak vagyunk a közös munkára. Nem „blokkolni” akarjuk a tanácsülés menetét, hanem ellenkezőleg, annak mihamarabbi beindításában vagyunk érdekeltek. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy megjelenjen a választói akarat a döntéshozatal során, mely egyenesen arányos azzal, hogy melyik frakciónak hány képviselője van a tanácsban, és nyilvánvalóan ez nem szubjektív dolog, hanem a választópolgárok a választások során megfogalmazott véleményét tükrözi” – nyilatkozta a frakcióvezető.

A létrehozandó munkabizottság kapcsán elmondta, hogy azt szeretnék, ha a polgármester és mindegyik frakció vezetője részt venne ebben a munkabizottságban, amely remélhetőleg azt eredményezné, hogy minden kérdésben mihamarabb megszületne a mindenki számára elfogadható megállapodás. Végezetül sajnálattal állapította meg azt a tényt, hogy a 12 tagú frakció egyik tagja, nevezetesen Csűri Sándor, a délelőtti egyeztető megbeszélés ellenére – ahol elvi döntés született a tanácsülésen képviselendő, a szavazások során is megjelenő közös álláspontról – a gyűlés során elárulta frakciótársait, és velük ellentétes módon szavazott. Ez elég érthetetlen volt a frakció számára, hiszen a délelőtti egyeztetésen még egyáltalán nem jelezte irányukba, hogy a közös állásponttal szemben bármilyen ellenvetése lenne.

Kovács István polgármester érthetetlennek nyilvánította a történteket: „Nem értem, hogy miért nem tudunk előremozdulni” – fogalmazott. A kialakult szituációval kapcsolatban elmondta, hogy az ő véleménye szerint a következő héten megoldódik minden kérdés és ismét összehívják a közgyűlést, amelyen már előre tudnak lépni a munkában.

Az alakuló ülésen jelen volt Dobsa István, a KMKSZ Beregszászi Járási Tanács képviselője is, aki lapunknak a kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta véleményét: „Sajnos egyetlen egy munkaegyeztetés sem történt a tanácsülés előtt. A KMKSZ frakciójának pedig az a határozott véleménye, hogy csak akkor lehet elkezdeni a munkát, ha látja az előtte lévő megoldandó feladatokat, azt, hogy milyen bizottságokat szeretne létrehozni a kistérség. Ezekben a bizottságokban – mivel több ezer ember életéről van szó – nem a politikának kell a legfontosabb szerepet játszania, hanem a szakmaiságnak, ezért a KMKSZ arra kéri a politikai partnereit, hogy egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitassák meg azokat a kérdéseket, amelyek a kistérségben élők életét a jövőben befolyásolni fogják.”

Egyes képviselők arra igyekeztek fektetni a hangsúlyt, hogy a KMKSZ képviselői megpróbálják blokkolni a kistérség működését, viszont én szeretném aláhúzni, hogy egyáltalán nincs erről szó. A KMKSZ-nek az a legfontosabb érdeke, hogy az itt élő emberek mindennapjai könnyebbek legyenek, ezért kaptak felhatalmazást a képviselőink a helyhatósági választás alkalmával. Ám ameddig nincsenek tisztázva a körülmények, addig nem lehet érdemben jó munkát végezni – hangsúlyozta Dobsa István.

A KMKSZ azt kéri, hogy a polgármester kezdeményezze a szakmai egyeztető fórum összehívását, ahol a politikai pártok frakcióvezetői konzultálhatnak egymással, és megbeszélhetik, hogyan képzelik el a jövőbeni együttműködésüket.

D. P