Megalakult a Nagydobronyi Kistérségi Tanács

Decembere 1-jén került sor a Nagydobronyi Kistérségi Tanács alakuló ülésére, illetve első plenáris ülésére, ahol Nagy Ferenc polgármester és a megválasztott 22 képviselő letette a hivatali esküt, megválasztották a tanács titkárát, a képviselői állandó szakbizottságokat, a települések helyi ügyintézőit, elfogadták a működési szabályzatot, és szavaztak a végrehajtó bizottságba javasolt személyekről, valamint az iskolák átvételéről.

Nagy Ferenc polgármester köszöntőbeszédében arra kérte az öt település közös önkormányzatát alkotó tanács képviselőit, hogy ne egy település érdekeiben gondolkozzanak ezentúl, helyette a kistérség egészének fejlődését igyekezzenek előmozdítani, hisz mostantól minden képviselő felelősséggel tartozik a többi falu közösségének fejlődéséért is. A polgármester köszöntötte a tanácsülésen megjelent vendégeket is, Balogh Líviát, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét, valamint Bak Éva és Kántor József járási képviselőket.

A tanács egyhangúlag választotta titkárává a tiszaágteleki Jávorszky Beátát. A polgármester javaslatára megválasztották a négy szakbizottság tagjait, amelynek elnökeit majd a bizottsági tagok választják meg maguk közül. Döntöttek a képviselők a tanács működési rendjéről és szervezeti felépítéséről. Egyelőre csak egy települési sztárosztáról határoztak a képviselők, Tiszaágteleken Torma László eddigi polgármester fogja tanácstitkárával intézni településük lakosainak hivatali ügyeit. Csongoron és Kisdobronyban csak január 1-től lesz sztároszta, addig ezeken a településeken a korábbi tanácstitkárok ügyintézőként várják hivatali időben a helyi lakosokat. Dimicsőnek – mivel eddig sem volt helyi tanácsa – a jövőben sem lesz sztárosztája, a döntést a kistérségi tanács anyagi helyzete indokolja.

Kisebb vita alakult ki a végrehajtó bizottság tagjainak megválasztása kapcsán, ahol végül a polgármester által javasolt személyek kapták csak meg a szavazatok szükséges többségét.

Az újonnan megalakult tanács arról is határozott, hogy január elsejétől átveszi a területén lévő iskolák fenntartását, illetve meghatározták a polgármester fizetésének mértékét.

dózsa