A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Szürtében

Az ungvári járási Szürtében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete a református és római katolikus gyülekezettel közösen emlékezett a sztálinizmus áldozataira a református templom kertjében lévő emlékműnél.

Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, elmondta: „Azokra a tragikus sorsú magyar férfiakra emlékezünk, akiket a II. világháború befejezése előtt, 1944 novemberében elhurcoltak falunkból, és távolban van a nyughelyük. A templomkertben felállított emlékhely az egyetlen hely, ahol rájuk emlékezve koszorút helyezhetünk el” – emlékeztetett az alapszervezet elnöke.

Kótyuk Zsolt református tiszteletes megemlékezett a sztálini terrorról, amely népeket, nemzeteket szaggatott szét és családokat tett tönkre, majd imájában kérte a Mindenhatót: „Könyörülj meg rajtunk, kérünk! Különösen is esedezünk azért, hogy őrizz meg és áldj meg mindenkit, aki a jóért és az igazságért munkálkodik. Urunk, te eszméltesd mindazokat, akiknek a szívében saját testvérük elleni gyűlölet van. Fáj, hogy ezt láthatjuk magyar népünk életében. Fáj, hogy láthatjuk ebben az országban, amelyben élünk. Könyörgünk, hogy emlékezésünkben te vigasztalj! Köszönjük, hogy szemünket és lelkünket felemelhetjük terád. Hála azért, hogy ügyünket a te kezedbe tehetjük…”

Végül a jelenlévők az emlékművön elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait, majd közösen elénekelték a Himnuszt.

bzs