Visken és Técsőn is megemlékeztek a málenkij robot áldozatairól

Az egykori koronavárosokban november 22-én a karanténszabályokat betartva emlékeztek meg a sztálini lágerekben elhunytakról. A viski eseményen a helyi magyar iskola diákjai prózai szövegekkel méltatták az áldozatok emlékét.

Szabó Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Viski Alapszervezetének elnöke szerint bár a járványhelyzet rányomta a bélyegét az idei rendezvényekre, a lehetőségekhez mérten szükséges emlékezni az egykori borzalmakra, bevonva mindebben a fiatalabb generációkat is.  „A 2020-as év rendkívül nehéz volt számunkra, hisz ez a járványhelyzet mindannyiunknak megnehezítette azt a lehetőséget, hogy műsorokat és megemlékezéseket tartsunk. Nagyon örülök, hogy idén mégis csak sikerült egy kisebb műsorral, egy kisebb megemlékezéssel felidéznünk azt a közel száz nevet, akiket Viskről elhurcoltak a lágerbe. Fontosnak, hogy a gyerekek részt vegyenek ezeken az eseményeken, hisz aktív szereplőként talán jobban tudnak azonosulni az akkori eseményekkel” – fogalmazott az elnök asszony.

Jenei Károly református lelkész szerint az ilyen alkalmak azért fontosak, mert az ember kifejezheti fájó érzéseit. „A megemlékezés és ennek a kimondása magának a gyásznak a folyamatában, vagy a közösség veszteségének a feldolgozásában segíthet, hiszen nagyon kevés olyan hely és alkalom adatik, amikor az ember nem a sérelmeit, hanem a fájdalmát tudja kifejezni. Ez az időszak, az ősz mindig ilyen: az ember mindenszentekkor, halottak napján is emlékezik, a lágerbe elhurcoltakról pedig azért érdemes, mert ők egy hazugság, egy hazug rendszernek voltak az áldozatai úgy, hogy elhitték, az csak valóban három napig fog tartani, és közben voltak, akik soha többé nem tértek vissza” – hangsúlyozta Jenei Károly.

Az emlékező közösséghez szólt a helyi görögkatolikus parochus, Andrijca Román is, aki kiemelte: „Köszönjük azoknak az embereknek, akik nem féltek kiállni az igazság mellett, fel vállalták az identitásukat és emiatt halálba küldték őket, de vállalták a keresztet. Ezt a példát kell látnunk nekünk is ma, és nem félni, hanem az igazság mellé állni, mert Isten csak ott van, ahol az igazság, nem ahol a többség.”

A rövid műsort és gondolatokat követően elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Viskről közel száz férfi, családapa nem tért többé haza a „háromnapos” munkáról. A megemlékezésre a református templom előtt került sor, melyet a járványhelyzetre való tekintettel szűk körben tartottak meg. A málenkij robotra a Felső-Tisza-vidékről is több százakat hurcoltak el, jelentősen megritkítva a helyi magyarságot.

Técsőn is szűk körben emlékezett a helyi magyarság a KMKSZ helyi alapszervezetének képviseletében.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke az emlékező közösséghez szólva elmondta: „A két világégésben nem volt annyi áldozatunk, mint a 1944-es Gulág idején. Egy ismeretlen idegen kór ellen vívjuk a harcunkat. Ebben remélem mi, emberek leszünk a győztesek. A jelen helyzet megemlékezésünket is szűk körűvé tette. A jövő más lesz, a terror áldozataira azonban mindig emlékeznünk kell azért, hogy emlékük, helytállásüzenetük megmaradjon, a szörnyű esemény pedig ne ismétlődhessen meg.”

Az emlékezőgondolatokat követően a jelenlévők elhelyezték a sztálini lágerekbe elhurcoltak emlékműve előtt koszorúikat, majd elénekelték a Himnuszt.

Váradi Enikő