Nagyberegen is átadták a felújított középiskolát

A Nagyberegi Középiskola felújítása, a kárpátaljai magyar bázisiskolák működési és fejlesztési programjának keretében valósult meg a Bethlen Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) közreműködésével 2019 és 2020 között. A támogatás többek között kiterjedt: a bontási munkálatok elvégzésére, új kazánok beszerelésére, a külső hővezetékek teljes körű felújítására és szigetelésére, a belső fűtésrendszer, szennyvíz- és elektromos hálózat, teljes felújítására, illetve vizesblokkok kialakítására, ajtók, nyílászárók cseréjére, tűzvédelmi rendszerek beszerelésére, a torna- és díszterem felújítására stb. összesen 49 507 311 hrivnya értékben – tájékoztatta a jelenlévőket Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kulturális titkára.

Az október 22-i eseményen tiszteletét tette: Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul, dr. Brenzovics László, a KMKSZ és a KMF JA elnöke, Péter Csaba, a KMKSZ megyei képviselőjelöltje, Püspöki Attila, a település polgármestere, Vass Bertalan, a KMKSZ Nagyberegi Alapszervezetének elnöke, Géczi Tihamér iskolaigazgató, továbbá Szülői Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) helyi tagjai.

Hajgató Tamás ünnepi beszédében elmondta: egy olyan fejlesztésnek vagyunk immáron a végén, amely az anyaország támogatása által valósult meg. Nagyon fontos, hogy megmaradjon a magyar szó Kárpátalján, így ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanintézmények megfelelő állapotban álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt elősegítsék. Azt kívánom az intézmény tanárainak és diákjainak, hogy leljék örömüket az immáron felújított iskolájukban – tette hozzá a magyar konzul.

Az ünnepi eseményen az iskolai növendékei verset szavaltak, szatmári népdalokat énekeltek, illetve egy szilágysági táncot adtak elő.

A Nagyberegi Középiskola a kárpátaljai magyarság egyik meghatározó intézménye, amelynek tantestülete nagyon sokat dolgozott azért, hogy az iskola a mindenkori fényét megőrizze – kezdte köszöntő beszédét Brenzovics László. Azonban az elmúlt időszakban olyan kérdéses problémák merültek fel, amelyek megoldására a helyi közösség forrásai nem voltak elegendőek – folytatta a KMKSZ elnöke. A bázisiskola-program keretében az intézményt az elsők között sikerült teljeskörűen felújítani. Köszönhető mindez Magyarország Kormányának, aki ehhez a megfelelő forrásokat biztosította, illetve a KMF JA-nak, ezen belül is Vass Ilonának, az alapítvány igazgató asszonynak, aki a munkájával nagy szerepet töltött be felújítási programokban. „Tudom azt, hogy még várnak ránk munkálatok, de azokat a jövőben el fogjuk végezni” – fogalmazott az elnök úr.

Géczi Tihamér köszöntötte a jelenlévőket, majd így fogalmazott: „Oktatási intézményünk felújításának második fejezete zárult le a mai nappal.” Beszédében kitért a felújítási munkálatok részleteire és körülményeire, illetve köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és Brenzovics László közbenjárásáért. Felszólalása végén arra kért mindenkit, hogy október 25-én szavazatukkal támogassák a KMKSZ képviselőjelöltjeit annak érdekében, hogy folytatni tudják a megkezdett fejlesztéseket Kárpátalján.

Ezt követően Hajgató Tamás, Brenzovics László, Vass Bertalan és Géczi Tihamér átvágták a magyar nemzeti színű ünnepélyes átadást szimbolizáló szalagot, majd a történelmi egyházak képviselői kértek áldást az intézményre.

A TV21 Ungvárnak és lapunknak adott interjújában a KMKSZ elnöke elmondta: „Az ukrán oktatási reform következtében bázisiskolák jöttek létre, amelyek különböző követelményeknek kell, hogy megfeleljenek a működésük szempontjából, viszont az ukrán állam ezen követelmények teljesítésére nem biztosított megfelelő finanszírozást. Emiatt a KMKSZ a magyar kormány segítségét kérte, hogy biztosítsák a kárpátaljai bázisiskolák korszerűsítését. Magyarország támogatja ezt a programot, így valamennyi magyar tannyelvű bázisiskolát fel fogunk újítani a következő években” – szögezte le Brenzovics László.

Péter Csaba arról tájékoztatott, hogy az eltelt 45 nap alatt a KMKSZ képviselőjelöltjei bemutatták az elmúlt 5 évben elért nagyszerű fejlesztési eredményeket. Természetesen október 25-ével nem fejeződik be a kárpátaljai magyarság élete, tovább fogunk lépni, csak az nem mindegy, hogy a magyar nemzetiség tud-e majd megfelelő politikai felelősséget vállalni a megyei, járási és kistérségi tanácsokban. „Velünk vagy nélkülünk fogják eldönteni, hogy mi lesz a sorsunk itt, Kárpátalján. Ezért a választáson össze kell fognunk, bízok benne, hogy mindenki felelősségteljesen fog szavazni, amelyen keresztül az elkövetkezendő 5 évben be tudjuk fejezni a felvázolt fejlesztési terveket” – fejtette ki a KMKSZ megyei tanácsi jelöltje.

Dankai Péter