Főhajtás a kárpátaljai ’56-os hősök emléke előtt

Az emlékműnél tartott megemlékezést követően a forradalmat méltatók átvonultak a Dovzsenko utcába, az ungvári börtönhöz, ahol a 2006-ban felavatott márványtáblánál elhelyezték a hálás utókor koszorúit.

Közismert tény, hogy a magyar forradalom leverése után a szovjet hatalom közel 800 magyar forradalmárt tartott ebben a börtönben fogva: mindazokat, akik kiálltak a forradalom eszméi mellett, közte a forradalommal szimpatizáló kárpátaljai magyar fiatalokat is.

A koszorúzást követően Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte:

– Az 1956-os forradalom a XX. századi magyar történelem egyik legfontosabb eseménye, amikor a második világháború által szétzúzott, a kommunista rendszer által elnyomott magyar nemzet fölemelte fejét az elnyomó hatalommal szemben. A kárpátaljai magyarság, amelyet még határozottabban elnyomtak, mint az anyaország népét, hiszen a második világháború végén megtizedelték, vasfüggönnyel zárták el az anyaországtól, mégis kifejezte szolidaritását. Nagyon sok fiatal raboskodott ebben a börtönben azért, mert különböző akciókkal támogatta a magyarországi forradalmat. Akkor is és most is, mind Magyarországon, mind Kárpátalján voltak olyan magyarok, akik az elnyomó hatalmat támogatták. Hiszen minden helyzetben választania kell az embernek. Most vasárnap újra önkormányzati választások lesznek. Én azt kérem mindenkitől, hogy támogassa azokat a politikai erőket, amelyek a magyarok jogainak védelmében, ezeknek a jogoknak a kiterjesztése érdekében lépnek fel – zárta gondoltait Brenzovics László.

Rehó Viktória