A Beregszászi Járási Tanács megtartotta záróülését

Eredetileg több mint 20 napirendi pont szerepelt volna a Beregszászi Járási Tanács október 16-ra tervezett ülésén – amely egyben a testület ötéves működésének zárófelvonása is lett volna egyben –, de mivel a fórum levezetéséhez minimálisan szükséges 18 képviselő nem jelent meg a 10 órai kezdésre, így a tanácsülést elnapolták.

A tervezett napirendi pontok között szerepelt a járás idei költségvetésének oly módon történő módosítása, amelynek segítségével a tanintézmények, óvodák alkalmazottjainak bérfolyósítása lett volna biztosítva. Ezenkívül napirenden szerepelt a volt vármegyeháza és a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium épületének átadása a Beregszászi Városi Tanács tulajdonába, amit azért lett volna fontos még az önkormányzati változ(tat)ások előtt megvalósítani, hogy ezek a stratégiailag is fontos épületek átkerüljenek a Beregszászi kistérséghez. Ezek ugyanis jelenleg még annak a Beregszászi Járási Tanácsnak a hatásköréhez tartoznak, amely október 25. után megtartja ugyan státuszát, de kibővül majd a nagyszőlősi járásbeli képviselőkkel is.

Továbbá ismét napirendre került a Beregszászi járás területét érintő távlati fejlesztési terv jóváhagyása, amely korábban már nagyon sokszor képezte vita tárgyát, és aminek a jóváhagyása elől időközben elhárultak a projektet korábban blokkoló jogi akadályok. De ezek mellett más, a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórház, illetve a Beregszászi Alapellátási Központ működését érintő kérdések sem kerülhettek megvitatásra.

Már a tanácsülést megelőző bizottsági ülések is igen foghíjas részvétel mellett zajlottak, vagy egyáltalán nem lehetett megrendezni azokat, mivel több frakció tagjai egyszerűen nem jelentek meg azokon. Ez azért is érthetetlen, mivel a távolmaradásukkal a járás oktatási, egészségügyi intézményeinek további működését is gátló és egy sor fontos kérdésnek a megoldását ily módon blokkoló képviselők többsége továbbra is a választópolgárok felhatalmazására számít a vasárnapi helyhatósági választásokon, hiszen a legtöbben közülük képviselőjelöltként tetszelegnek a különböző pártok listáin.

Az idei év során a járási tanácsüléseken megjelenők már hozzászokhattak ahhoz, hogy a második legnagyobb számú, 8 fős frakciónak számító Egységes Centrum, a négyfős Vidrodzsennya, illetve a 3 főt számláló Szolidaritás képviselői rendre hiányoztak az ülésekről, de valamilyen oknál fogva most csatlakozott hozzájuk az UMDSZ frakciója is… A hét képviselőt számláló UMDSZ-frakció tagjai  közül hárman regisztráltak ugyan az ülésre, de a 10 órai kezdésre már ők is kivonultak a tanácsteremből.

Így aztán hiába jelentek meg hiánytalanul a 11 fős KMKSZ-frakció tagjai, a tanács­ülés nem volt határozatképes. Sin József, a járási tanács elnöke október 20-ra, keddre napolta el az ülést. Feltéve, ha a 16-án hiányzó képviselők a kampányhajrában szakítanak egy kis időt arra, hogy méltóképpen búcsúzzanak a mostani ciklustól…

Lapzártánkkor érkezett a hír, miszerint kedden végül is összejött a kvóta ahhoz, hogy döntésképessé váljon a Beregszászi Járási Tanács utolsó ülésszaka. Sin József tanácselnök a kezdésre 20 képviselő jelenlétéről számolhatott be (ebből 11-en a KMKSZ frakciójából kerültek ki).

A tervezett napirendi pontok közül végül is megszavazásra kerültek a költségvetésben történő változtatások. A Beregszászi Városi Tanács tulajdonába került a volt vármegyeháza, illetve a hadkiegészitő parancsnokság épületének a tulajdonjoga. A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium épülete azért nem került a városi tanácshoz, mivel ennek az objektumnak a kérdése eredetileg nem szerepelt a napirendi pontok között.

Többszöri próbálkozás után végül elfogadásra került a korábban jogi akadályokba ütköző, a Beregszászi járás területét érintő távlati fejlesztési terv, amely elsősorban azért bír stratégiai jelentőséggel, mivel benne szerepel a Beregszászt elkerülő út terve is.

A tanácsülés végén Sin József köszönetet mondott a járási tanács képviselőinek, a munkát koordináló apparátusnak az elmúlt 5 évben elvégzett munkáért. Ugyanezt tette Vitalij Matyij, a járási adminisztráció első elnökhelyettese is, aki emellett köszönő okleveleket nyújtott át Sin Józsefnek és helyettesének, Horváth Lászlónak, valamint a tanácsot alkotó frakciók vezetőinek.

(felvégi)