Dr. Kertész Árpád: „Minél többen menjünk el szavazni, és szavazzunk a KMKSZ jelöltjeire!”

Kedves Olvasók! A megyénkben és Ukrajna-szerte október 25-én helyhatósági választások lesznek megtartva. Ez egy vasárnapi nap lesz, ezért arra kérem kedves mindnyájukat, hogy ünnepélyesen, családostul, templomba menet előtt vagy az istentisztelet után menjenek el szavazni.

Ne higgyék el az álhírterjesztők meséit, miszerint a közember szavazata nem számít! Ez nem igaz! Minden egyes állampolgár szavazata számít. Ne legyünk kishitűek vagy lusták, éljünk hát a jogainkkal, és bátran hallassuk a hangunkat! Kárpátalja Ukrajnában a mi szűkebb, de ezeréves pátriánk.

Ez a „kis falat hazácska” igencsak megszépült, szinte kivirágzott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az általa a megyei, városi és falusi tanácsokba delegált képviselőinek áldásos munkája által. Szebbek lettek városaink, falvaink. Megszépültek óvodáink, iskoláink. Az utóbbi egy év alatt a KMKSZ-nek és alapszervezeteinek a közreműködésével felújításra került vagy a nulláról épült fel több mint 63 oktatási-nevelési intézmény. Mindezen felül megyénkben a KMKSZ segítségével 10 nagyobb és számos kisebb egészségügyi intézményt újítottak fel az elmúlt egy évben. Ezeknek a jótéteményeknek nemcsak a magyar emberek a haszonélvezői, hanem az ukrán ajkú felnőttek és gyerekek is, sőt, a Kárpátalján élő és tevékenykedő minden más őshonos nemzetiségek fiai és lányai is!

De nemcsak ezekért a pozitív dolgokért érdemes a KMKSZ által delegált képviselőjelöltekre szavazni, hanem azért is, hogy az elért pozitív fejlemények tovább is megmaradjanak és gyarapodjanak.

A KMKSZ választási listáján szereplő jelöltekre figyeljünk oda, és bátran szavazzunk rájuk már csak azért is, mert ők még sohasem hazudtak a választóiknak. A KMKSZ képviselői eddig is betartották és ezután is be fogják tartani az adott szavukat, a választóknak tett ígéreteiket! Viszont ahhoz, hogy a különböző tanácsokban a szavuknak súlya legyen, minél többen menjünk el szavazni, és szavazzunk a KMKSZ jelöltjeire!

Kedves Olvasók, négyévente csupán egyszer adódik lehetőségünk élni a szavazati jogainkkal. Csak négyévente egyszer tudunk nekünk tetsző képviselőket bejuttatni a különböző tanácsokba. Ne engedjük, hogy veszendőbe menjen ez az ukrán alkotmány által biztosított jogunk és lehetőségünk!

Már csak ezért is október 25-én, vasárnap mindnyájan menjünk el szavazni és választani! A Jóisten legyen velünk és segítsen, hogy helyesen tudjunk dönteni!

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hajrá, Kárpátalja! Hajrá, a KMKSZ-t támogató megyénk választópolgárai!

Dr. Kertész Árpád nyugdíjas orvos, a KMKSZ képviselője
a Beregszászi Városi Tanácsban 2006–2010 között