Egy polgármesterjelölt, aki tudja, miként kell több falut vezetni

Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség KMKSZ-es színekben induló polgármesterjelöltje Nevetlenfalu és a szintén a Nevetlenfalui Községi Tanácshoz tartozó Batár, Akli, Újakli és Aklihegy polgármestereként – mely tisztséget immár 2006 óta betölti – gazdag tapasztalatokra tett szert azon a téren, miként lehet jól vezetni több települést. De mit is tart a legfontosabbnak több falu irányítása során, miként gondol vissza eddigi polgármesteri tevékenységére, és milyen tervekkel vág neki a mostani megmérettetésnek?

– Minél több település tartozik egy községi tanácshoz, annál bonyolultabb a vezetésük – fejti ki beszélgetőtársam. – Amit pedig a legfontosabbnak tartok több helység vezetése során, az az, hogy nemcsak a községi tanácsnak otthont adó központi település fejlődését kell elérni, hanem azon is munkálkodni kell, hogy a többi falu, köztük a központtól a legtávolabb esők se kerüljön hátrányba. Minden községre oda kell figyelni: az útjaikra, a középületeikre, a közintézményeikre.

– Mit sikerült elérnie eddigi polgármesteri tevékenysége során? Mivel gyarapodtak a Nevetlenfalui Községi Tanács által vezetett falvak?

– A községi tanács alárendeltségébe tartozó községekben a kommunális utak majdnem mindegyikét önerőből leaszfaltoztuk. Immár új épületben működik a Nevetlenfalui Művészeti Iskola. Felújítottuk a Nevetlenfalui Családorvosi Rendelőt, illetve a Batári, valamint az Újakli Felcserközpontot, míg az Aklihegyi Felcserközpont új épületet kapott. Akliban tervben van a felcserközpont, az óvoda és a művelődési ház felújítása, mivel van egy nyertes pályázatunk, amelyből el tudjuk végezni a munkálatokat, jövőre pedig meg is kezdjük azok elvégzését. Felújítás alatt áll a Nevetlenfalui Középiskola, s ugyancsak megújult az Aklihegyi Általános Iskola. Részben állami pénzből, részben önerőből műfüves pályát alakítottunk ki Nevetlenfaluban. Elkészült a Batári Művelődési Ház rekonstrukciójának a tervdokumentációja, s idén megkezdődnek a munkálatok. Mindegyik településen önerőből felújítottuk a közvilágítást, valamint kiépítettük a térfigyelő kamerák hálózatát, illetve felújítottuk a nevetlenfalui postahivatal épületét.

– A Tiszapéterfalvai kistérség polgármesterévé választása esetén mit szeretne elérni?

– Az egyik legfontosabb célom, hogy a lakosság számára ne váljon bonyolultabbá a hivatalos ügyintézés, sőt, egyszerűbb legyen. Céljaim közé tartozik továbbá az utak minőségi felújítása ott, ahol erre szükség van, különösen a központi településtől távol eső falvakban. Szeretném, ha a községi tanács mellett létrehoznánk és a szükséges gépekkel ellátnánk egy kommunális részleget, mely elvégezné az utak, a járdák, a parkok, a vízelvezető árkok tisztítását, illetve a karbantartásukat. Ahol még szükséges, fel kell újítani az orvosi rendelőket, az iskolákat, az óvodákat, a művelődési házakat. Tiszapéterfalvát a kistérség igazi központjává kívánom tenni, akár még várossá is fejleszteni. Ugyancsak a célok közt említeném egy ipari park létesítését, mely munkahelyeket teremtene és gazdaságilag fellendítené a kistérséget, a mezőgazdaság fejlesztése végett pedig konzervgyárat, terményszárítót és terménytárolót hoznánk létre. Ugyancsak szeretném kiépíttetni a kistérség községeinek a szenny­vízelvezető hálózatát. Mindent összefoglalva: a célom, hogy az itt lakók és leszármazottaik is jól érezzék magukat a szülőföldjükön, csökkenjen, sőt, leálljon az elvándorlás.

Reméljük, mindezt sikerül elérni – fűzhetjük hozzá az elhangzottakhoz…

Lajos Mihály