Bokrétaünnepség Eszenyben

Tető alá került az új óvoda

Az Eszenyi Óvoda csak 30-40 gyermeket képes befogadni, hisz a községháza két szűkös termében működik az intézmény. A község kezdeményezte az új óvoda építését, a tervdokumentáció és az engedélyek elkészültek, az alapot megépítették ám az építésre már nem állt rendelkezésre forrás. 2017-ben a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megvásárolta az építkezési telket. 2019 nyarán beszerezték a hivatalos engedélyeket, letették az alapkövet és elkezdték az építkezést. Mostanra került tető alá az épület, amit hagyományainknak megfelelően bokréta kitűzésével ünnepeltek meg az építtetők, építők és az eszenyiek. A magyar állam által finanszírozott óvodaépítés előre látható összértéke 25 millió hrivnya lesz.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, megyei képviselő ünnepi beszédében az elkészült tetőre kitűzött bokréta hagyományáról beszélt. Majd emlékeztetett: „Többször, többen is ígértek Eszenynek új óvodát. Különböző pártok kampányoltak ezzel néhány évvel ezelőtt, amikor elkészültek a tervrajzok, és azzal hitegették a falut, hogy elkezdik a munkát, de mégsem valósították meg. Mi pedig egy évvel ezelőtt tettük le az alapkövet, és ahogy ígértük, egy év elteltével itt vagyunk a bokrétaünnepségen. Nagy valószínűséggel a következő év nyarán a gyerekek birtokukba vehetik majd az épületet.” Az elnök asszony elmondta, hogy működtetés céljából átadják majd a hamarosan létrejövő Csapi Kistérség önkormányzatának, és addig használatukban is marad, amíg az épületben magyar óvoda lesz. Viszont az új épület tulajdonjoga a KMPSZ-nél marad, hogy kontrollálni tudják az intézményben folyó nevelési folyamatot. Az elnök asszonytól megtudtuk, hogy megyénkben tíz új óvodát épít a KMPSZ és 77 óvodát újítottak fel a magyar állam támogatásának köszönhetően. Orosz Ildikó szerint Kárpátalja számára ez az évszázad projektje, ezzel az itt élő magyar közösségek 30-40, vagy akár ötvenéves álmát valósították meg. Ezzel azt pótolták, amit az elmúlt 30 évben az ukrán államnak kellett volna megvalósítania, hisz ezekbe az intézményekbe ukrán állampolgárok gyermekei járnak.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elmondta: „Nagy öröm ez, hisz ennek az ősi községnek az évtizedes problémája megoldódni látszik. A toldozás-foldozás helyett itt egy zöldmezős beruházással, a modern kor követelményeinek megfelelő, nagyon szép óvoda épül egy gyönyörű, nagy telken. Tényleg mintaszerű lesz Eszeny óvodája az egész megyében. Köszönet érte természetesen a magyar kormánynak, aki ezt a programot beindította, hisz ez egy soha korábban nem látott fejlődést okozott Kárpátalján az óvodaügy területén. Itt Kárpátalja legmodernebb óvodája fog felépülni, amely három csoport számára fogja biztosítani a minőségi körülményeket. Ez öröm, s azt mutatja, hogy a kárpátaljai magyarság élni akar, bízik a jövőben, hiszen energiáját arra fordítja, hogy jobb körülményeket biztosítson a felnövekvő nemzedéknek.

Mostantól megváltozik az élet itt, Eszenyben is, hisz a Csapi kistérséghez fog tartozni. Ebben a kistérségben enyhe többségben magyarok élnek, ezért reménykedem abban, hogy egy jó választási eredmény esetén azok a képviselők, akik innen is bejutnak a Csapi Kistérségi Tanácsba, képviselni fogják a kárpátaljai magyarságnak, a magyar oktatásnak, a magyar iskoláknak és óvodáknak az ügyét” – hangsúlyozta Brenzovics László.

Bezzeg Tamás ungvári magyar konzul kiegészítve az előtte szólókat kiemelte, hogy nemcsak a finanszírozó magyar államnak jár a köszönet, hanem azoknak is, akik az Eszenyi Óvoda szervezésében és kivitelezésében részt vettek és vesznek. Ugyanis az óvoda a legfontosabb nevelési-oktatási intézmény nemzeti identitásunk és nyelvünk megőrzése szempontjából, hisz az ember otthon kezdi megismerni az anyanyelvét, és az óvodában tanulja meg azt. A konzul úr elmondta, hogy az épületet látva jövőre óvodáskorúvá váló kislányát szívesen vinné az Eszenyi Óvodába.

A bokrétakitűző ünnepségen jelen volt még a megszólalókon túl Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Bátori József megyei képviselő, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka, Kovács Ferenc, Eszeny polgármestere, Jónás Gabriella, az Eszenyi Óvoda vezetője, valamint a KMKSZ által a Csapi Kistérség Tanácsába delegált képviselőjelöltek: Balogh Oszkár, Ferkó Béla, ifj. Kovács Ferenc, Bálint Evelin, Jónás Evelin és Badó Zsolt, továbbá Hon Melinda, a KMPSZ elnökségi tagja, Molnár Lívia, a KMKSZ Eszenyi Alapszervezetének elnöke és Molnár Gyula, a KMPSZ Eszenyi Szervezetének elnöke.

Az ünnepségen hagyományos fánkkal kínálták a vendégeket, illetve a méltán híres Kokas Banda biztosította a hangulathoz illő zenét.

dózsa