„Az emberek ne érezzenek hátrányt az új közigazgatási egység létrejöttével”

Mint tudjuk, az adminisztratív reform során a megszűnő Nagyszőlősi járás területén két magyar többségű kistérség fog létrejönni: a Tiszaújlaki és a Tiszapéterfalvai. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) természetesen képviselőjelölteket indít mindkét új közigazgatási egység tanácsába, s egy korábbi írásomban már be is mutattam olvasóinknak Székely Gusztávot, aki a Salánkot, Verbőcöt és Feketepatakot összefogó választási körzetben indul a KMKSZ-pártlista listavezetőjeként a Tiszaújlaki kistérség képviselő-testületébe. Ismerkedjünk meg Hevesi Miklóssal, aki a KMKSZ Szőlősgyulai Alapszervezetének az 1989-es megalakulása óta alelnökként tevékenykedett az alapszervezetben, több mint egy évtizede pedig elnökként vezeti azt, s most a Tiszapéterfalvai kistérség tanácsába indul a KMKSZ-pártlista listavezetőjeként.

– Mely községekből fog állni a kistérség, hány választási körzetet alakítottak itt ki, ön pedig hol indul listavezetőként? Milyen politikai tapasztalatokkal rendelkezik?

– A Tiszapéterfalvai kistérség Tiszapéterfalvát, Tiszabökényt, Tivadarfalvát, Forgolányt, Nagypaládot, Fertősalmást, Nevetlenfalut, Szőlősgyulát, Batárt, Aklihegyet, Aklit, Újaklit, Csepét, Hetenyét, Feketeardót, Hömlő­cöt és Csomafalvát fogja magába tömöríteni. A mostani helyhatósági választások során pedig három választási körzetet alakítottak itt ki. Az első körzetbe került Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Tivadarfalva, Nagypalád és Fertősalmás. A második körzetbe sorolták Nevetlenfalut, Szőlősgyulát, Batárt, Aklit, Aklihegyet, Újaklit, valamint Forgolányt. A harmadik körzetet pedig Csepe, Hetenye, Feketeardó, Hömlőc és Csomafalva alkotja. A KMKSZ összesen huszonöt képviselőjelöltet indít a kistérség leendő tanácsába: az első és a második körzetben egyaránt kilencet, míg a harmadikban hatot, plusz a listavezetőt. S mivel mindhárom választási körzetben én vagyok a listavezető, így a kistérségben – személyemben – egyetlen listavezetőt indít a KMKSZ. Természetesen már korábban is foglalkoztam politikával, két ciklusban voltam a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője, s jelenleg is a KMKSZ nagyszőlősi járási tanácsi frakciójának vagyok a tagja.

– Milyen fő kérdésekben van szükség a kistérség és az itt élő magyar közösségek érdekeinek a megjelenítésére?

– Elsősorban azt szeretnénk, hogy az egyszerű emberek ne érezzenek semmilyen hátrányt az új közigazgatási egység létrejöttével. Helyben tudjanak hozzájutni a szükséges kérvényekhez, igazolásokhoz, egyéb hivatalos iratokhoz. Sajnos, nem tudjuk, milyen költségvetéssel fogunk rendelkezni, de azt szeretnénk, hogy ne kelljen iskolákat, óvodákat bezárni. A Keleti Partnerség program keretében, a KMKSZ segítségével szeretnénk felújítani a Nevetlenfalui Középiskolát, hogy bázisiskola legyen belőle, és ugyancsak a Keleti Partnerség program keretében, a KMKSZ támogatásával szeretnénk felépíteni a batári művelődési házat.

– Milyen választási programmal indulnak a KMKSZ képviselőjelöltjei a kistérségi választásokon? S mely pártokkal kell versenyezniük?

– Szövetségünk mindig is a magyarság érdekeit képviselte, és teszi azt a mai napig is. Azért dolgozunk, hogy anyanyelvünkön tanulhassunk, megmaradjon a kultúránk, tudjuk ápolni a hagyományainkat, nem utolsósorban pedig tudjunk megmaradni és boldogulni szülőföldünkön, Kárpátalján. A kistérséget illetően pedig azt is szeretnénk, ha mielőbb sor kerülne a Nagypalád–Nagyhodos határátkelőhely megnyitására. Ami pedig a KMSZ ellenfeleit illeti a kistérségi választásokon, többek között az UMDSZ-szel, a Ridne Zakarpattyával, a Szluha Naroduval, illetve a Batykiv­scsinával kell megmérkőznünk.

– Miként igyekeznek elérni, hogy a magyar választópolgárok a KMKSZ jelöltjeire voksoljanak, s ne adják el a szavazatukat? S hogyan próbálják megszólítani az ukrán választókat, hogy körükből is szerezzenek szavazatokat?

– Ami a magyarokat illeti, próbáljuk feleleveníteni számukra, hogy mennyi mindent értünk el az utóbbi években. Gondolok itt – többek között – az oktatási-nevelési támogatásra, az iskolai és az óvodai étkeztetési támogatásra, a digitális felzárkóztatási támogatásra, az első osztályosok iskolai tanszercsomagokkal való támogatására, a gazdasági támogatásra (lásd Egán Ede-program), a pedagógusok, az orvosok, a nevelők anyagi támogatására. De arra is kitérünk, hogy a Keleti Partnerség program keretében iskolákat, óvodákat, rendelőket újítottak fel Kárpátalján, mely felújítások lebonyolításában a KMKSZ is szerepet játszott. A legújabb eredmények között pedig arról is szólunk, hogy ez év szeptemberében adtuk át az óvodáknak az egészségügyi segélycsomagokat, amelyek a Covid–19 vírus terjedése elleni védekezéshez szükségesek. Mindezek után hogy tudnak azok tükörbe nézni, akik eladják a szavazatukat néhány száz hrivnyáért?

A zömmel magyarlakta községek mellett a kistérség ukrán többségű falvaiban is indít képviselőjelölteket a KMKSZ, ott is igyekszünk szavazatokat szerezni. Próbáljuk meggyőzni az embereket, hogy olyan pártra voksoljanak, amelyik már harmincegy éve változatlanul és becsületesen kiáll a helyi érdekekért, és ne szavazzanak olyan pártokra, melyek üres ígéretekkel kecseg­tetik, szédítik a választókat.

S itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a Tiszapéterfalvai kistérségben a KMKSZ polgármesterjelöltet is indít dr. Oroszi József jelenlegi nevetlenfalui polgármester személyében, akit teljes mértékben támogatunk. Személyében egy becsületes, tapasztalt vezetőt, zsinati tagot tisztelhetünk. Egy kistérség jó vezetése érdekében fontos a polgármester személye, de nem kevésbé fontos az is, hogy egy erős KMKSZ-frakció álljon mögötte a kistérség képviselő-testületében, és támogassa őt. Ahhoz pedig, hogy a választásokon jó eredményt érjünk el, minden magyar választópolgárnak el kell mennie szavazni, és helyesen kell szavaznia! Hadd legyen a magyarságnak képviselője a megyei, a járási és a kistérségi tanácsban is!

Úgy legyen! – fűzhetjük hozzá.

Lajos Mihály