„Bízom a választók felelősség­teljes döntésében”

Egy képviselőjelölt a Tiszaújlaki Kistérségi Tanácsba

Az adminisztratív reform során a megszűnő Nagyszőlősi járás területén két magyar többségű kistérséget hoztak létre: a Tiszaújlakit és a Tiszapéterfalvait. Az elsőként említett új közigazgatási egység a Tisza menti nagyközségen kívül magába foglalja Salánkot, Verbőcöt, Feketepatakot, Puskinót, Tiszakeresztúrt, Karácsfalvát, Tiszaújhelyet és Mátyfalvát. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) természetesen ebbe a közgyűlésébe is indít képviselőjelölteket. Egyikük Székely Gusztáv, a Salánki Középiskola történelemtanára, aki a Nagyszőlősi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának a képviselőjeként már „belekóstolt” a politikába és a közigazgatásba, most pedig a jövőnket nagymértékben befolyásoló október 25-i helyhatósági választásokon ismét „ringbe száll”.

– Mikor került kapcsolatba a politikával?

– A politika – emlékeim szerint – főiskolai tanulmányaim óta érdekel komolyabban, azon belül is elsősorban az a része, amely regionális kérdésekkel foglalkozik. Ettől kezdve rendszeresen figyelemmel kísértem annak változásait, a jelentősebb politikai szereplők és pártok tevékenységét. Közülük figyelmemet a vidékünk és a magyar kisebbség sorsát leginkább a szívén viselő politikai csoportosulás, a KMKSZ tevékenysége keltette fel igazán. Kárpátaljai magyarként nem mindegy, hogy résztvevői vagy csak elszenvedői vagyunk a vidékünk sorsát, így az életünket is irányító politikai döntéshozatalnak annak minden következményével együtt. Ezen meggyőződésem vezetett el oda, hogy aktív szerepet vállaljak a helyi politikában. Ennek kezdete a tíz évvel ezelőtti helyhatósági választások időszakára esik, amikor a KMKSZ színeiben indultam képviselőjelöltként a Nagyszőlősi Járási Tanácsba. Akkor – igaz, nem sokon múlt – nem szereztem mandátumot, így alapszervezeti szinten segítettem tovább a szervezet munkáját.

– Mióta képviselő?

– Barta Józsefnek, a KMKSZ alelnökének, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete elnökének a felkérésére ismét indultam a KMKSZ színeiben az öt évvel ezelőtti helyhatósági választásokon, ahol már sikeresen vettem az akadályt, és a Nagyszőlősi Járási Tanács képviselője lettem. A tanácsban a KMKSZ héttagú frakciójának tagjaként kezdhettem el munkámat, számos tapasztalatot szerezve a politika és a közigazgatás területén. Frakciónk a tanácsban ellenzékbe került, ami megnehezítette a munkánkat, mivel így az általam benyújtott képviselői beadványok jó néhány esetben elutasítást kaptak. Ennek ellenére sikerült több esetben eredményt elérni az általunk képviselt helyi ügyekben. Sikerült pénzt szerezni az iskolánk nyílászáróinak a cseréjére vagy éppen a község óvodájának az építésére.

– Mit tartott a legfontosabbnak képviselői tevékenysége során?

– A hiteles politikai érdekképviseletet, amely mentes a félrevezetésektől, és a közösséget szolgálja, valamint azt, hogy ne veszítsem el a választók bizalmát. Egy ilyen jellegű bizalomvesztés ugyanis – szerintem – egyenlő a politikai öngyilkossággal.

– Hányan indulnak most Verbőcről és Feketepatakról a KMKSZ képviselőjelöltjeiként a Tiszaújlaki kistérség képviselő-testületébe?

– A szóban forgó kistérséget három választói körzetre osztották fel, melyek közül mindegyikben állít listát a KMKSZ. Jómagam a KMKSZ középszintű szervezetének döntése, valamint Barta József felkérése alapján listavezetőként indulok a kistérségi választásokon. Ami Verbőcöt és Feketepatakot illeti, azok Salánk településsel együtt képeznek közösen egy választókörzetet, ahonnan – magamat nem számítva – az előző településekről kettő, míg az utóbbiról további hat személy szerepel majd a KMKSZ körzeti választói listáján. E helyen ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a jelölőtestület és elnök úr irányomban tanúsított bizalmáért, igyekszem helytállni a rám bízott választási feladatok elvégzése során.

– Miért tekinti nagyon fontosnak a mostani helyhatósági választásokat?

– A soron következő választás nem mondható szokványosnak; ugyanis egybe van kötve egy közigazgatási reformmal, melynek során a falvakat összefogó kistérségekbe, az újonnan alakuló járásokba és a megyébe is új képviselő-testületekre kell szavazni. Érthető tehát, hogy nem mindegy, hány képviselőt sikerül bejuttatnia egy-egy politikai pártnak, esetünkben a KMKSZ-nek az új testületekbe, főleg miután ezek jogköre helyi szinten kibővítésre kerül mind a költségvetési, mind egyéb területeken. Az új választás tétje tehát az, hogy sikerül-e olyan képviselőket delegálniuk a választópolgároknak a döntéshozatal különböző szintjeire, akik majd élni tudnak és akarnak a reformok által nyújtott lehetőségekkel, hogy életképesek maradjanak és tovább fejlődhessenek közösségeink. Továbbá az, hogy a képviselők ne csak bábok legyenek az oligarchák kezében, akik saját érdekeik alá rendelnek mindent.

– Mennyire kiélezett politikai küzdelemre számít?

– Szerintem minden választás kiélezett küzdelmet hoz a részt vevő pártok között. A soron következő sem ígérkezik másnak, ennek ellenére hiszem, hogy a KMKSZ jó eredménnyel zár majd. Bízom a választók felelősségteljes döntésében, továbbá a magyar közösség helytállásában, amikor az urnákhoz járulnak.

– A KMKSZ képviselőjelöltjei milyen választási programmal indulnak a kistérségi képviselő-választásokon?

– Egy újonnan létrehozandó közigazgatási egységben, ahol nem különálló településekben, hanem egységes közösségben kell gondolkodni, a választási program megfogalmazása nem könnyű. Minden csatlakozó településnek megvannak a maga megoldásra váró problémái. Járási képviselőként szinte valamennyi környező település nagyobb problémája ismert előttem. A választási programunk két központi gondolat köré csoportosul. Az első az arányosság elve lenne. Értem ezen például a pénzforrások jövőbeli arányos felhasználásának az elvét, a lehetőségekhez képest helyben felkarolni a legfontosabb megoldásra váró feladatokat, megszüntetni a régión belüli nagyobb infrastrukturális és egyéb különbségeket. A másik cél pedig az, hogy szeretnénk elérni egy hosszú távon életképes kistérség kialakítását, amellyel megalapoznánk a következő generáció jövőjét, elősegítve a szülőföldön való boldogulásukat. Ezen célok eléréséhez kérem minden választópolgár segítségét, akik úgy járulhatnak hozzá mindezek megvalósulásához, hogy a választások alkalmával a KMKSZ jelöltjeire adják a szavazataikat.

Lajos Mihály