Megújult a Kisbégányi Csillagocska Óvoda

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított újabb intézmény ünnepélyes átadására került sor szeptember 30-án, ezúttal Kisbégányban.

A Kisbégányi Csillagocska Óvoda épülete 1986-ban épült, s az intézményben a kisgyerekek magyar nyelven történő oktatása azóta is zajlik. 2019 őszén a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével kezdetét vette az épület felújítása. A program sikerét jelzi, hogy a teljes belső és külső felújítás mellett elvégezték az épület tetőszerkezetének átfedését, a homlokzat szigetelését és festését, a járdák térkövezését. Megújult az elektromos hálózat, a falak, a mennyezet és a padlóburkolat. Felújításra kerültek a mosdóhelyiségek, a belső és külső lépcsőházak. Kicserélték a belső nyílászárókat, teljes felújításra került a konyha, a raktárhelyiség és annak berendezése, valamint az óvoda bútorzata is. A beruházás értéke 5 101 053 hrivnya.

Az eseményen elsőként Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az alkalomra írt üzenetét. Kisbégány is egy olyan középkori magyar település, amely a történelem viharai ellenére kitart hite és nemzeti identitása mellett – olvasta a főkonzul. „Helytállásuk elismeréseként szeretnénk biztosítani megmaradásukat a szülőföldön a felújított és megerősített intézményekkel. A magyar kormány is hisz az önök közösségében, amely megérdemel minden támogatást” – tolmácsolta a levelet Szilágyi Mátyás, hozzátéve: „Az átadóünnepségek az új tanév kezdetén megmutatják a magyar kormány prioritásait, mint amilyen a nemzetpolitika és a családok jóléte, így a külhoni magyar közösségekben élő gyermekek támogatása is ugyanolyan súlyú feladat Magyarország számára, mint az anyaországiaké.”

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke beszédében hangsúlyozta: „Az, hogy ez ma itt létrejöhetett, a magyar állam gondoskodó szerepének köszönhető, amit a Biblia úgy fogalmaz meg: egymás terhét hordozzátok”. A magyar kormány támogatása mellett a KMPSZ elnöke kiemelte a helyi partnereket is, akik „elfogadják a nyújtott jobb kezünket” és segítik a projekt megvalósítását. „2010 óta Magyarországnak olyan kormánya van, amely odafigyel arra, hogy a közösség érdekeinek megfelelő támogatásban részesítse a határon kívül rekedt nemzettársait. Ehhez viszont az kell, hogy a határon kívül rekedt nemzettársak is tudjanak felmutatni politikai erőt a megvalósításhoz. Ebben partnerünk volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség” – húzta alá Orosz Ildikó.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elmondta, szemmel látható, hogy a magyar községek élnek és fejlődni akarnak, példaként szolgál erre a kisbégányi felújított óvoda is. „Örvendetes az, hogy egy újabb óvodát tudtunk felavatni itt, Kisbégányban, amely község a főúttól távol van, azonban itt is magyar gyerekek élnek. Gyönyörűen sikerült felújítani ezt az óvodát, valóban öröm volt itt lenni. Remélem, hogy még sok évtizeden át fogja szolgálni a kisbégányiakat, s lesz elég gyerek ahhoz, hogy ez az óvoda működjön. Azt láttuk ma itt is, mint máshol: felkészült óvónők és szolgálatkész dadák foglalkoznak a gyerekekkel, s ez mindenképpen reményt ad a jövőt illetően” – fogalmazott a kárpátaljai magyar politikus.

Domokos Emőke Zsuzsanna óvodavezető elmondta, hogy az intézményben jelenleg két csoport működik összesen 21 gyerekkel, majd köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért, a pedagógusszövetségnek és a KMKSZ-nek pedig a közreműködésért, valamint Pénzes Máriának, aki függönyökkel ajándékozta meg az óvodát.

A támogatói táblák leleplezését követően két kis óvodás rövid verssel köszöntötte a vendégeket, majd Kőrösi Sándor helyi református lelkész Isten áldását kérte az intézményre.

Csuha Alexandra