Magyarul tanulni jó!

Tanszercsomag az elsősöknek

Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy az utóbbi év(tized)ek legmegpróbáltatóbb tanévkezdésén vagyunk túl. Az egész világot, így Kárpátalját is immáron több mint fél éve korlátok közé szorító koronavírus-járvány nemcsak az elmúlt tanév befejezésére, de a mostani tanévkezdetre is hatással volt. Ilyen előzmények után, és hallva az egyre elkeserítőbb járványügyi számadatokat, már annak is örülni lehet, hogy a kór terjedése nem okozott különösebb fennakadást a megye oktatási-nevelési intézményeinek szeptemberi működésében.

Kisebbségi létben élő kárpátaljai magyarként is van okunk a bizakodásra abban a tekintetben, hogy a felsorolt nehézségek és a nemzeti öntudatunk megcsonkítása érdekében „állam bácsi” által beiktatott oktatási és nyelvtörvényi intézkedések ellenére nem csökkent a magyar oktatási intézménybe járó gyermekek száma. Egyre több kárpátaljai magyar szülő szembesül a régóta fennálló igazsággal, miszerint minden nemzet az anyanyelvén válhat igazán naggyá…

A Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az idei tanévkezdésben is igyekezett részt vállalni azzal, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével értékes tanszercsomaggal látta el a magyar oktatási intézményekben tanulmányaikat elkezdő elsősöket, ezzel is elősegítve és megkönnyítve számukra a számok és betűk világába történő eligazodást.

A gróf Gvadányi József nevét viselő badalói általános iskolában idén szeptemberben 21 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami azt bizonyítja, hogy az itt élő fiatal szülők elsősorban az anyanyelvi oktatásban látják gyermekeik testi és szellemi fejlődésének zálogát. Mindez azt vetíti elő, hogy a Tisza-parti településen élő közösség az elkövetkezendő években-évtizedekben is hű kíván maradni magyar keresztény értékeihez. Adja Isten, hogy így legyen!

A névre szóló díszes és hasznos tanszercsomagokat a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke nyújtotta át az elsősöknek, jó egészséget, szorgalmas tanulást, és sok sikert kívánva számukra az iskolakezdéshez! A jeles eseményen jelen volt Veres Csilla iskolaigazgató, Marcsuk Zsanett igazgatóhelyettes, és Erdei Mária, az elsősök tanára. MAGYARUL TANULNI JÓ, NEKÜNK KÁRPÁTALJA az ELSŐ!

Jakab Lajos,
a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke