Fontos fejlesztésekről tanácskozott Brenzovics László Batáron és Nevetlenfaluban

Az elmúlt években hatalmas változásoknak lehetünk tanúi, ugyanis Kárpátalja-szerte számos fejlesztés, felújítás és beruházás ment végbe a magyar kormány támogatásának köszönhetően a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével. A munka azonban nem áll meg, a különböző objektumok rekonstrukciója tovább folytatódik.

Brenzovics László, a KMKSZ és Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke pénteken látogatást tett a nagyszőlősi járási Batár, valamint Nevetlenfalu településekre.

Batáron a helyi kultúrház épülete sürgősen felújításra szorul, ugyanis jelenlegi állapotában használhatatlan és életveszélyes. „A községnek szüksége van arra, hogy legyen egy olyan közösségi hely, ahol helyet kap a kultúra, a könyvtár. Örvendetes, hogy a Keleti Partnerség program keretében ebben az évben hozzá fogunk kezdeni a kultúrház átépítéséhez, s ezáltal egy új, jó minőségű közösségi tér jön létre” – húzta alá Brenzovics László.

„A községi tanács elkészítette a kultúrház tervdokumentációját, már csak a munkát kell elvégezni, s nagyon örülünk annak, hogy a Keleti Partnerség program által meg tudjuk ezt valósítani. […] A rekonstrukció után nemcsak egy kultúrházat, hanem egy szép faluházat kap a község, ahol a gyerekek tudnak táncot tanulni, ahol a fiatalok szabadidejüket tölthetik, s ezáltal a magyar kulturális élet is gazdagabbá válik” – nyilatkozta Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere.

A Nevetlenfalui Középiskolához érkezve a KMKSZ elnöke elmondta: a tanintézmény nagyon fontos szerepet tölt be a térség oktatásában. „A Keleti Partnerség program keretében már több ütemben történtek felújítások – nyílászárók cseréje, belső felújítások, tetőcsere, a zeneiskola felújítása –, most pedig a bázisiskola-programba is bekerült az iskola. Megbeszélést folytattunk az intézmény vezetőségével, hogy amennyiben a tulajdonos, tehát a járási tanács is hozzájárul, akkor még az idén hozzá tudunk kezdeni az épület teljes belső felújításához, ezáltal a nevetlenfalui iskola átalakul, és méltó körülmények között fognak itt dolgozni a tanárok, és tanulni a tanulók” – emelte ki Brenzovics László.

„Már rég eljött az ideje az iskola felújításának, mert a környező kisebb falvakból, ahol csak elemi iskolák vannak, a gyerekek ide jönnek folytatni tanulmányaikat. Itt a terület tökéletesen megfelel egy bázisiskolának, ami azt jelenti, hogy tornaterem áll rendelkezésre, az osztálytermek száma megfelelő a tanulók számának, stb. Ha az iskolát most fel tudjuk újítani, akkor ez a régió kap egy olyan tanintézményt, amit megérdemel” – jelentette ki Rezes Károly, a megyei tanács képviselője.

lexi