Szijjártó: A kárpátaljai magyarság és az anyaország egymás nélkül nem lehet erős

A koronavírus-járvány miatt némileg rendhagyó, a hagyományokhoz összességében mégis ragaszkodó diákavató ünnepséggel vette kezdetét hivatalosan is a 2020/2021-es tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szerdán.

Ezúttal a karanténintézkedések, a biztonságos távolság betartása érdekében a megszokottnál kevesebben lehettek jelen a főiskolai tanácsnak a beregszászi református templomban megrendezett ünnepi ülésén, amelyen az egybegyűlteket Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze köszöntötte.

Csernicskó István, a főiskola megbízott rektora ünnepi köszöntőjében felhívta rá a figyelmet, hogy a Rákóczi-főiskola alapítványi fenntartású oktatási intézmény, amely nem részesülhet állami vagy önkormányzati támogatásban, miközben az ukrajnai hatóságok által támasztott minden szakmai, személyi és tárgyi feltételnek eleget kell tennie. A főiskola megfelel a követelményeknek, amit igazol, hogy a felsőfokú szakképzés és a felsőoktatási alapképzés valamennyi szakja rendelkezik ukrán állami akkreditációval, a mesterképzés hét szakja közül öt szintén, további két szak akkreditációja pedig az előttünk álló tanévben fog megtörténni. Az alap- és mesterképzésben összesen 939 hallgató kezdte meg az idei tanévet. Ezek a diákok kivétel nélkül sikeresen tették le a központi független tesztvizsgát ukrán nyelvből és irodalomból, hiszen e nélkül nem jelentkezhettek volna a felsőoktatásba – mutatott rá a rektor. A főiskola felsőfokú szakképző intézetében további 319 fiatal tanul. A kihelyezett képzéseket ebben a tanévben szintén több mint háromszázan látogatják. Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzéseire 219-en iratkoztak be. Valamennyi képzési formát és szintet figyelembe véve összesen 5828 hallgató, diák és képzésen résztvevő számára kezdődhetett meg tanév.

Idén is átadták a beregszászi főiskola által 2014-ben alapított Rákóczi-díjat, amelyet minden évben a kárpátaljai magyar oktatásügy és a Rákóczi-főiskola érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként ítélnek oda. A főiskolai tanács határozata értelmében a díj anyaországi kitüntetettje 2020-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett.

Szijjártó Péter miniszteri hivatalba lépése óta következetesen kiáll a külhoni magyar közösségek, így a kárpátaljai magyarság jogaiért, szülőföldi boldogulásának elősegítése mellett. A tárcavezető a diplomácia lehetőségeinek maximális kihasználásával küzd a kárpátaljai magyar közösség szerzett jogainak visszaállításáért az anyanyelvű oktatás és anyanyelvhasználat terén – hangzott el egyebek mellett a tárcavezető laudációjában.

Köszöntőjében Szijjártó Péter arról beszélt, különösen jól esik számára az elismerés, mivel egy olyan Magyarország határain kívül élő nemzeti közösségtől kapta, amely a magyarként való megmaradásáért küzd. Mint fogalmazott, a díj a kárpátaljai magyarságnak és az anyaországnak a megmaradásért való közös kiállásának jelképe, „a megmaradás díja”. Be kell látni, egymás nélkül nem lehetünk sikeresek és erősek, mutatott rá. A külügyminiszter megerősítette, a kárpátaljai magyar közösség, a Rákóczi-főiskola mindenben számíthat az anyaország támogatására a jövőben is. 

A Rákóczi-díj történetében első alkalommal lett szervezet a kitüntetett. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) képviseletében Orosz Ildikó elnök, valamint Benedek Imre, Szilágyi Lajos, Nagy Sándor és Bak Éva alelnökök vehették át a díjjal járó ezüst emlékérmet és a fehérarany gyűrűt. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ elnöke ünnepi beszédében megerősítette, a pedagógusszövetség azért dolgozik, hogy gyermekeinknek biztosított legyen a minőségi anyanyelvi tanulás az óvodától az egyetemig a szülőföldön, az élet minden területén. Kihasználva a lehetőséget, az elnök tolmácsolta az ukrán kormányzat képviselőinek a magyar közösség elvárásait. Mint fogalmazott, a kárpátaljai magyarság se többet, se kevesebbet nem kíván, mint ami szülőföldjén megillet egy szabad, demokratikus országban élő nemzeti közösséget: az anyanyelv használatához való jogot az élet minden területén, az anyanyelvi iskoláztatáshoz való jogot az óvodától az egyetemig, amit még a joggal gyűlölt kommunista rendszer sem tiltott be. Csak annyi jogot kérünk Ukrajnában, amennyi az ukránokat Magyarországon megilleti – mutatott rá. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a főiskolát működtető Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) elnöke beszédében az elsősökhöz fordulva szimbolikusnak nevezte, hogy 2020-ban, a nemzeti összetartozás évében, 100 évvel a trianoni szerződés aláírása után kezdhetik el főiskolai tanulmányaikat. Rámutatott: az elmúlt évszázad világháborúi, a széttagoltság, a számtalan probléma ellenére a Kárpát-medencei magyarság megerősödött. Használják ki életük egyik legszebb periódusát, vértezzék fel magukat tudással, hittel a kárpátaljai magyarság, a kárpátaljai magyar oktatás, a magyar nyelv megmaradása érdekében folytatott küzdelemre – biztatta a diákhallgatóságot. A KMKSZ elnöke egyben köszönetet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek állhatatos kiállásáért a kárpátaljai és az összmagyarság érdekei mellett.

Második alkalommal adták át a főiskola belső kitüntetéseit. 

A Tomcsányi Hűségdíjjal idén Kótyuk Istvánt, a filológiai tudományok kandidátusát, egyetemi docenst tüntették ki az intézményben folytatott odaadó és magas színvonalú oktatómunkájáért. 

A Rákóczi-főiskoláért Emlékérem díjazottja Füzesi Otília, az intézmény főkönyvelője lett több éves lelkiismeretes, megbízható szakmai munkájának elismeréseként. Ugyancsak A Rákóczi-főiskoláért Emlékérmet vehette át Kovács Piroska könyvelő több éves felelősségteljes, lelkiismeretes szakmai munkájának és példaértékű szorgalmának elismeréseként. A Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetéssel Belovics Miklós két évtizedes munkáját ismerték el.

A megnyitó az elsőéves főiskolai hallgatók ünnepélyes fogadalomtételével folytatódott. Az eskü szövegét idén Nagy Júlia I. évfolyamos ukrán szakos hallgató olvasta elő. Az eskütételt követően Orosz Ildikó elnök, Csernicskó István megbízott rektor, Brenzovics László, a KMFA elnöke, valamint az oktatási intézmény tagozatvezetői kézfogásukkal avatták főiskolai hallgatókká az elsősöket.

Az ünnepség befejezéseként a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a főiskolára, a jelenlévőkre, majd az egybegyűltek elénekelték a Szózatot.

(hk)