Magyar óvoda nyílt Terebesfejérpatakon

A Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programnak köszönhetően a Felső-Tisza-vidék szórványközössége új magyar óvodával bővül. Augusztus 30-án a terebesfejérpataki (Gyilove) kicsiny magyar közösség életében hatalmas előrelépés történt, ugyanis száz év után újra magyar nyelvű oktatás folyhat a faluban az újonnan átadott magyar óvodának köszönhetően.

A helyiek zöme már alig beszél magyarul, azonban ragaszkodnak magyar gyökereikhez. Ebből a ragaszkodásból született meg a magyar óvoda igénye a településen, melyben Orosz Ildikó és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) segítségével az óvodafejlesztési program keretében végre lehet saját magyar nyelvű óvodája eme kicsiny közösségnek fent, a Tisza bal partján, Európa közepénél.

Az ünnepélyes átadót sajnos itt is beárnyékolta a koronavírus-helyzet, de szűk körben mégis felavatták az új intézményt, mely szeptember elsejétől 19 gyermekkel kezdte meg munkáját.

A több mint öt és fél millió hrivnyából megvásárolt és átalakított intézmény földszintjén óvodai csoportok működnek majd, az első szinten lévő zeneterem pedig egyben a helyi magyarság közösségi tereként is funkcionálhat, amely ezentúl helyet biztosít a KMPSZ vasárnapi iskolájának és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszervezetének is. Az intézmény által a terebesfejérpatakiak egy kulturális központtal is gyarapodtak.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint az óvodaprogram rendkívül sikeresen zajlik Kárpát-medence-szerte, valamint Kárpátalján is. „A magyar óvodák döntő többségét már felújították, van, ahol még tartanak a munkálatok, azonban terjeszkedünk is, így a Felső-Tisza-vidéken Terebesfejérpatakon, ahol nem volt óvoda, most megnyílhat egy magyar tannyelvű, amely egyben kulturális központ is lesz a helyiek számára” – fogalmazott a Szövetség elnöke.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, megyei képviselő elmondta: „Az óvodafejlesztési program harmadik üteme zajlik, a KMPSZ új beruházásokat ad át, a programban a történelmi egyházak is részt vesznek. A KMPSZ projektjében ez a hetvenötödik objektum, amely felújításra került; itt, Terebesfejérpatakon óvodaalapítás történik” – emelte ki az elnök. Elmondta, hogy bár a helyiek csekély számban beszélik a magyar nyelvet, de életképesek és élni akarnak, erről tanúskodik a 2013-ban önerőből felépített római katolikus templom is.  „2015-ben mint megyei képviselőhöz fordultak a helyiek hozzám, hogy szeretnének magyar óvodai csoportot, mert az állami óvodában nem volt erre lehetőség. Aztán az óvodafejlesztési programnak köszönhetően vásároltunk egy épületet, átalakítottuk, felújítottuk, engedélyeztettük, és a mai nap 19 óvodás iratkozott be, akiknek nagy része már otthon is ukránul beszél.” Orosz Ildikó szerint a településen „nyelvújítási” folyamat indul el, hiszen száz éve nem volt intézményesített magyar oktatás.

Beke Mihály András beregszászi első beosztott magyar konzul tolmácsolta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony levélben küldött üzenetét: „A kárpátaljai magyarságot mint európai őshonos kisebbséget megillet minden olyan jog, amely megmaradását biztosítja az általános emberi jogok mellett. Közösségként megilleti az anyanyelv használata, az érdekképviselet és a szülőföldjéhez kapcsolódó döntéshozatalba való beleszólás, mindezt elvitatni bűn” – üzenték. Az itteni magyarság a magyar nemzet szerves alkotórésze. A három évvel ezelőtt indult Kárpát-medencei óvodafejlesztési program lehetőséget nyújt a külhoni magyarság számára, hogy saját állását megerősítse attól függetlenül, hogy az adott óvoda vagy bölcsőde egy városban vagy faluban létesült-e. Kárpátalján 2016 óta 115 óvoda és bölcsőde fejlesztésében, illetve 25 új tanintézmény létrehozásában nyújtott segítő kezet a program a KMPSZ, az egyház és az érdekképviseleti szervezetek közreműködésével. Magyarország számára minden magyar egyformán értékes, éljen bárhol is a világon, és az iránta érzett felelősség egyik kifejezésmódja az, hogy biztosítja a magyar kultúrához való integrációját már élete első éveitől kezdve egészen a végéig – hangzott el az üzenetben.

Bár biccen a szó már a száj szögletén, és évtizedek óta nincs magyar anyanyelvű oktatás a településen, de van egy közösség, amely elég erős ahhoz, hogy az induló magyar oktatást fenn tudja tartani – jegyezte meg köszöntőjében Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. „Létrejött egy óvoda, létrejött az alap, ezt az alapot élettel, gyerekkel kell megtölteni, ebben az óvodában a biccenő szót kell alakítani, formálni, hogy értelmes, okos gyermekeink induljanak tovább, és egyszer visszatérve vigyék tovább a magyar ügyet” – emelte ki.

Vadas Mária, a KMKSZ Terebesfejérpataki Alapszervezetének elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak, a KMPSZ-nek és a KMKSZ-nek, hogy nem feledkezett meg eme kicsiny szórványtelepülésről. Az elnök elmondta, hogy az elmúlt harminc évben sem volt könnyű, sokszor voltak nehéz pillanatok, de szerencsére voltak segítő kezek, akiknek fontos a szórványközösség sorsa. „A mi feladatunk, hogy megmaradjunk, és gyermekeinket a magyar kultúrában, identitásban neveljük tovább” – emelte ki Vadas Mária.

A köszöntő gondolatokat követően a vasárnapi iskola diákjai magyar népdalokkal, népi gyermekjátékokkal lepték meg a vendégeket, ezt követően felavatták az új magyar óvodát.

VE