Digitális felzárkóztatást célzó pályázati felhívás

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja: – Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése.

2. A pályázat tárgya: – Szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás és azon 1 havi előfizetés biztosításának költsége iránt való kérelem.

3. A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be: A kategória: – a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló, természetes személy.

B kategória: – Kárpátalján működő magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmény;

– a legalább 20%-ban magyarok lakta községekben működő egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési intézmények.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

• egy lakcímről egy pályázó nyújthat be pályázatot;

• a pályázó rendelkezik számítógéppel és/vagy digitális vételre alkalmas televízióval vagy más eszközzel;

• a pályázó rendelkezik a szolgáltató cég szándéknyilatkozatával a szolgáltatás biztosítására (legalább 20Mb/s sebességgel);

• kizárólag optikai kábellel való csatlakozásra nyújtható be pályázat;

• a természetes személyként pályázók esetében, amennyiben a szolgáltató cég kábeltévé-szolgáltatást is nyújt, a szándéknyilatkozatának igazolnia kell, hogy a szolgáltató a „TV21 Ungvár” csatorna kábeles vételi lehetőségét biztosítja.

5. Pályázatok benyújtásának módja:

5.1. A jelen pályázati felhívás alapján 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alapítvány regionális irodáiban.

A rendelkezésre álló keretösszeg 15 m FT.

5.2. A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

• pályázati adatlap (a pályázati adatlapot az Alapítvány regionális irodáiban töltik ki);

• a szolgáltató cég szándéknyilatkozata eredetiben.

1. Természetes személyek esetén (A kategória):

• a pályázó érvényes személyi igazolványának fénymásolata;

• a pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

• a pályázó magyarigazolványának fénymásolata (annak hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló dokumentum).

2. Intézmények esetén (B kategória):

• az intézmény működését igazoló dokumentum;

• pályázatot benyújtó intézményi megbízott személy igazolványának fénymásolata.

7. Hiánypótlás: Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az értesítést követő 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

8. Pályázatelbírálási és eljárási rend: Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány csoportosítja a pályázatokat szolgáltatók szerint. Az Alapítvány szerződést köt az érintett szolgáltatókkal a leírt szolgáltatás megrendelésére a pályázó javára.

9. Adatvédelmi hozzájárulás: A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatait a pályázat megvalósulásához szükséges mértékben és módon az Alapítvány szabadon felhasználja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: kmkszja@gmail.com.