Kárpátaljai búzaösszeöntés Nagydobronyban

Idén augusztus 22-én, szombaton került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összegyűjtött búza ünnepélyes összeöntésére a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban. A pandémia és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére Kárpátalja ismét megmutatta összetartó erejét: a kárpátaljai gazdák idén ez idáig 99,6 tonna búzát adományoztak a nemes célra.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek, majd a lisztet és a kenyeret eljuttatják a magyar gyermekeket segítő szervezetekhez, az állam által nem támogatott egyházi líceumokba és gyermekotthonokba. A program lebonyolításában, melyet Kárpátalján a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szervez, évről évre kiemelkedő szerepet vállalnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezetei és a történelmi egyházak.

A gyűjtés egyik kedvezményezettje az ungvári járási Nagydobronyban található Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon is. A házigazdák nevében Katona Viktória lelkészigazgató, majd ifj. Katkó László igazgató köszöntötte a jelenlévőket. „Vetettünk reménységgel, és arattunk bőséggel. […] És áldani kell az aratás Urát, mert most is megmutatta, hogy aki gondosan műveli földjét, jól lakik annak termésével. Ha szorgalmasak vagyunk, akkor terveink bőséges hasznot hoznak” – emelte ki a tiszteletes asszony. Katkó László köszönetet mondott azért, hogy immáron sokadik éve részesei a Magyarok Kenyere programnak, amely nagyban hozzájárul az intézmény működéséhez: „Idén is körülbelül 300 mázsa szemes termény érkezett 200 felajánlótól.”

A búzaösszeöntő ünnepségen elsőként Hidi László, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben felidézte az elmúlt száz év viszontagságait, kiemelve: „Minden megpróbáltatás ellenére itt vagyunk. Megmaradtunk, tiszta nagy betűvel, és házat építünk, iskolát, templomot. Gyermekeket nevelünk, magyar szóra tanítjuk őket, az országot gazdagítjuk termelő munkánkkal! […] Ezért gondolom, hogy a gazdaember a föld sója, nem a múlt, hanem a jövő első embere!” Emlékeztetett arra, hogy Kárpátalja 2013-ban kapcsolódott a Magyarok Kenyere programhoz, így immár hetedik alkalommal gyűjtöttek gabonát térségünkön e célból. Az évek során összeadott búza megsokszorozódott, s az elmúlt két évben túllépte a 100 tonnát. „A járvány és az időjárás szeszélyei mellett a mai napra 99 651 kilogramm terményt gyűjtött össze 1224 kárpátaljai magyar gazda” – hangsúlyozta Hidi László.

„Ma az első szó legyen a háláé” – kezdte ünnepi beszédét Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, köszönetet mondva mindazoknak, akik összefogásával évről évre ilyen nagy mennyiségű adományt sikerül összegyűjteni. „Örülök, hogy idén is, minden nehézség ellenére összegyűlhettünk, hisz éves rendezvényeink között számomra ez az egyik legkedvesebb, mert kiemelkedő szimbolikája révén széles körű üzenetvilággal bír minden magyar számára. Hisz akik ellátogatunk ezen alkalomból a búzaösszeöntésekre, egyszerre érezhetjük augusztus 20-a, nemzetünk legnagyobb ünnepének erejét, Magyarország évezredes múltjának büszkeségét, s az ezért vívott küzdelmek súlyát” – emelte ki, hozzátéve: „A Nemzeti Összetartozás évében még nagyobb hangsúlyt kap ennek a programnak a fő üzenete: 15 millió búzaszem. Hisz a Magyarok Kenyere attól lesz kerek, hogy mindannyian részesei lehetünk, hozzátehetünk, megdolgozhatunk érte. Ettől válik közös értékké, a nemzeti összetartozás szimbólumává is. Lélekemelő érzés ilyenkor azt megélni, hogy egy lehetek a 15 millióból.” Hangsúlyozva az „ősi föld megművelőinek, a gabona megtermelőinek” rendkívüli jelentőséggel bíró munkáját, aláhúzta: „Szent István országának örököseiként, a trianoni döntést követő századik évben, a megmaradásunkból fakadó büszkeség érzésével, magyar kultúránk közösséget megtartó erejével csak arra biztathatom Önöket: folytassák, óvják, higgyék az utat, melyet a Jóisten kijelölt számunkra, mert ezért méltósággal megdolgozni a legszebb feladat!”

„Száz esztendővel ezelőtt darabokra szaggatták hazánkat, de az egyharmadnyi anyaország képes volt hitet és erőt adni a határon túlra rekedt honfitársainknak. […] Megtartottuk a nemzetet, mi több: még nagyobb erővel, hitelesen mondhatjuk ki, hogy egy nemzet vagyunk” – szögezte le köszöntőjében Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke. Felidézte a gyűjtés tíz éve történt elindítását és elmondta: a szűk körben elindult program már az első évben kiteljesedett az akkor összegyűlt 10 tonna búzával, az elmúlt évben azonban a program Kárpát-medenceivé nőtte ki magát, s 791 tonna gabona gyűlt össze. „Viszont nemcsak a mennyiség a döntő, hanem az adományozók száma is, a program ugyanis összeköt bennünket. Minél több magyar gazda csatlakozik adományaival, annál inkább érződik az összefogás ereje” – húzta alá a MAGOSZ elnöke. „Mint ahogyan a 15 millió búzaszem lisztté őrölve a kenyérben egyesül, úgy egyesül a nemzetben a 15 millió magyar. […] Ez az összefogás adjon nekünk erőt, hitet és emelkedjünk felül minden nehézségen! S azt mindenképp ki kell emelni, hogy akkor, amikor a világban gyilkos indulatok szabadulnak el, történelmet tagadnak meg, szobrokat döntenek le, embereket uszítanak egymásnak, akkor mi az élet, a kenyér parancsával válaszolunk. Azt gondolom, hogy ez méltó válasz minden uszítónak, minden acsarkodónak” – jelentette ki Jakab István.

Az ünnepi beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői – Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke és Janig Péter munkácsi római katolikus plébános – megáldották a kenyérgabonát, majd a gyermekotthon lakóinak verses előadását és énekkari szolgálatát hallhatta a közönség.

Ezután az együvé tartozás szimbólumaként összeöntötték a Kárpátalja különböző szögleteiből érkezett búzát. A vendégek egymás után az udvar közepén felállított, nemzeti színű szalaggal átkötött nagy méretű dézsához járultak, és jelképesen egy merítőkanálnyit szórtak a megye településeiről felajánlott gabonából. Az összeöntés idején a Kokas Banda muzsikája és Benedek Irén éneke tette még színesebbé a rendezvényt. Takár Károly aknaszlatinai nyugalmazott sóbányász a hagyományokhoz híven idén is kerékpáron hozott egy kis zsáknyi aknaszlatinai sót a nemzet kenyeréhez.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű kezdeményezés támogatottsága évről évre növekszik, az összegyűjtött búzaadomány mennyisége harmadik éve a 600 tonnát is túllépi, idén megközelíti az ezer tonnát. A program célja, hogy a Kárpát-medence magyar gazdái gabonájuk egy részét a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák.

Csuha Alexandra