Szent István-napi koszorúzás Munkácson

Minden év augusztus 20-án a magyarság Szent István királyra és a keresztény magyar állam megalapítására emlékezik. Így történt ez a Munkácsi Szent István Líceum udvarán is, ahol a Matl Péter szobrászművész által készített fadombormű előtt tiszteleghettek az egybegyűltek.

A szűk körű, de annál inkább bensőségesebb hangulatban megrendezésre kerülő koszorúzási ünnepség kezdetén a Hol vagytok magyarok című egyházi éneket hallhatták az egybegyűltek Popovics Emese tolmácsolásában.

Korolyova Erzsébet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezetének elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy augusztus 20-ról a világ minden olyan pontján megemlékeznek, ahol magyarok élnek. „Szent István államalapító és törzseket egyesítő munkája példaként kell, hogy szolgáljon mindannyiunk számára, hisz kötelességünk tenni a megmaradásért, hogy továbbra is ápolhassuk kultúránkat és nyelvünket” – hívta fel a jelenlévők figyelmét Korolyova Erzsébet, s legvégül reményét fejezte ki aziránt, hogy az idei megemlékezés hagyományteremtő alkalomként szolgál majd a jövőt illetően.

Kristofori Olga líceumigazgató elmondása szerint első királyunk tette egyben vallási és történelmi jelentőségű cselekedet is egyaránt, melynek szelleme mindmáig él és élni is fog mindaddig, amíg évről évre megemlékezünk róla.

„Igaz, hogy idén sajnos elmaradnak a nagyobb rendezvények Kárpátalján, így az augusztus 20-i megemlékezések is, de szívünkben örökké él a mai ünnepnap” – kezdte ünnepi beszédét Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, majd a következő jókívánsággal zárta szavait: „Boldog születésnapot, Magyarország, sok boldogságot, magyarok!”

Az ünnepi köszöntőket a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjainak verses-énekes előadása követte, melynek keretén belül Ruscsák Angéla szavalta el Szuhanics Albert Szent István ünnepe című versét, majd az Itthon a legjobb című Csézy-dal is felcsendült a diákok hangján. Ezt követően mindenki elhelyezhette a koszorúját a líceum falán található dombormű alá.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke hetilapunknak adott interjújában aláhúzta a következőket: „Elvárjuk, hogy nemzeti ünnepeinket megünnepelhessük, vallásunkat megtarthassuk, nyelvünket használhassuk, a magyar nyelv oktatását ne korlátozzák.” 

Simon Dávid