Csendes koszorúzások államalapításunk alkalmából

Csendes koszorúzásokkal emlékezett meg idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Szent István királyunkról és a magyar állam megalapításáról. Beregszászban a római katolikus templom udvarán álló Szent István-mellszobornál, valamint Asztélyban államalapítónk szobránál került sor az ünnepi főhajtásra.

Beregszászban a szűk körű megemlékezés kezdetén Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke beszédében elmondta: „A karantén miatt most csak kis létszámban tudtunk összegyűlni, de szívünkben annál inkább megemlékezünk, annál mélyebben gondolunk arra, mit is jelent számunkra a haza, mit is jelent számunkra a magyar állam, és hogy mit jelent számunkra Szent István.”

Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi konzul asszony hangsúlyozta, hogy ez az ünnep meghatározó mindannyiunk számára. „István király olyan államfő volt, aki az örökséget úgy kívánta átadni, hogy a hit által legyen vezetve minden nap, ez a hit adjon erőt a mindennapokban, és ez a hit kösse össze az embereket. A hit vezetett el odáig, hogy ma nemzedékről nemzedékre összefogunk, emlékezünk és szívünkben őrizzük azt a királyt, aki számunkra ezt a folytonosságot lehetővé tette” – mondta ünnepi beszédében a konzul asszony.

Ezt követően Bárdos Viktória, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulójának előadásában hallhattuk Juhászné Bérces Anikó Fohász Szent István királyhoz c. versét.

Az ünnepség zárásaként a megjelentek elhelyezték koszorúikat Szent István király mellszobránál, majd közösen elénekelték a Himnuszt.

Szintén szűk körű megemlékezésre került sor Asztélyban, ahol Nagy Anna polgármester asszony köszöntött minden jelenlévőt az ünnepség kezdetén. Beszédében hangsúlyozta Szent István király egyik legfontosabb tanítását: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

A köszöntőt követően Ölbey Irén István királyhoz című verse hangzott el Iván Ádám előadásában.

Iván Gusztáv református lelkész egy rövid igerészletet olvasott fel, majd Isten áldását kérte a jelenlévőkre. Ezt követően a megjelent vendégek, többek között Hajgató Tamás beregszászi konzul, valamint Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke elhelyezték koszorúikat az Asztélyban található Szent István király szobor lábánál.

Kopinczu Krisztián