Augusztus 20-i megemlékezés a salánki szoborparkban

Augusztus 20. nemzetünk egyik legnagyobb, legszentebb ünnepe, amikor minden, nemzetét szerető magyar – bárhol is él – megemlékezik I. (Szent) István királyunkról, aki ezer évvel ezelőtt megalapított egy keresztény alapokon álló, erős, működőképes, életképes országot. Melynek erejét, működőképességét, életképességét az is mutatja, hogy nemcsak fénykoraiban tündökölt, de válságos korszakait is túlélte, s emellett megannyi kiváló személyiséggel gazdagította nem „csak” a magyar kultúrát, hanem az európai, sőt az egyetemes emberi kultúrát, és nem „csak” a magyar, hanem az egyetemes tudományosságot is. És – mint megannyi más településen – Ugocsa egyik legnagyobb magyar községében, Salánkon is, a faluközpontban létesített szoborparkban álló Szent István-szobornál is szűk körű, de bensőséges ünnepléssel emlékeztek meg a magyar államalapításról.

A rendezvény kezdetén Kalanics Éva, a Salánki KMKSZ-alapszervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket: Gyebnár István beregszászi magyar vezető konzult, Barta Józsefet, a megyei tanács első elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, a salánki születésű Józan Lajos nyugalmazott huszti református lelkészt és dr. Kész Barnabás történészt, néprajzkutatót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, megyei tanácsi képviselőt, akinek ezúton is gratulált abból az alkalomból, hogy a napokban kitüntették a Magyar Arany Érdemkereszttel, s jó egészséget, további sikereket kívánt neki. Majd felidézte, hogy a salánki szoborparkban elsőként a Nagyságos Fejedelem szobrát állították fel még 2003-ban, majd a következő évben sor került államalapító királyunk szobrának a felavatására is. Augusztus 20-ról szólva pedig kifejtette, hogy VII. Gergely pápa közbenjárásával, ezen a napon avatták szentté a nagy uralkodót a székesfehérvári bazilikában, mely a török világban elpusztult, s a magyarság – szerte a Kárpát-medencében – ezen a napon emlékezik meg a magyar államalapításról, a keresztény magyar államiság megszületéséről.

Ezt követően a Salánki Mikes Kelemen Középiskola két diákja előadta az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga című, I. (Szent) Istvánról szóló, templomban is énekelt himnuszt, valamint a Boldogasszony Anyánk című éneket, mely korábban a katolikus magyarság néphimnusza volt.

Az ünnepség zárásaként pedig a megjelentek elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Szent István-szobor talapzatán.

Lajos Mihály