A KMKSZ nyilatkozata a helyhatósági választáson való együttműködésről

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a magyar pártok közötti helyhatósági választáson való együttműködésre az alábbi javaslatokat tette:

  • Közös lista a megyében, az Ungvári és Munkácsi járásban, valamint a Nagyszőlősi, Királyházai, Nagylucskai, Aknaszlatinai, Técsői, Homoki és Viski kistérségben.
  • Párhuzamos lista a Beregszászi járásban, valamint a Beregszászi, Újlaki, Tiszapéterfalvai és Csapi kistérségben a választást követő frakciók közötti megállapodással.
  • Közösen támogatott jelöltek a Bátyúi, Nagyberegi, Nagybégányi, Kaszonyi, Nagydobronyi és Szürtei, Gorondi és Baranyai kistérségben, valamint a kistérségek elnöki tisztére.

A javaslat két elven alapul:

  1. A 2020-as választási rendszer sajátosságaiból kifolyólag minden induló párt szerepeltetheti a szavazólapon a saját embereit. Ezért ott, ahol nagy a magyarság százalékos aránya, és mindkét párt bejutása biztos, ott célszerű párhuzamos listát állítani, mivel egyrészt mindkét párt teljes egészében kihasználhatja ismert neveinek motivációs erejét, másrészt jobban tudja mobilizálni a saját szavazóbázisát. Ezek az előnyök a közös lista indításával elvesznének. Ott azonban, ahol kevés magyar él, és a választási küszöb átlépése problémás, ott közös listát kell indítani.
  2. A 2015-ös szavazás megmutatta, hogy a választás helyi jellegéből kifolyólag nem kerülhetőek meg a helyi szintű megegyezések. A megyei szintű megegyezés nem tudja garantálni a helyi szintű együttműködést sem a listaállítás, sem pedig a frakciók közötti együttműködés terén. Amennyiben eredményt kívánunk elérni, minden listáról és minden jelöltről meg kell állapodni az adott szinten is: a megyeiről megyei, a járásiról járási, a településiről települési szinten.

A KMKSZ furcsállja, hogy a másik magyar párt úgy döntött, hogy nem kíván tárgyalni az együttműködésről. A Szövetség úgy véli, hogy a részleges megállapodás is jobb, mint a semmilyen, ezért kész a tárgyalások folytatására.

Ungvár, 2020. augusztus 13.