Sikeres másfél évet zárt a Beregszászi Járási Tanács

Július 10-én délelőtt került sor a Beregszászi Járási Tanács soron következő, 28. tanács­ülésére, melyen Sin József, a tanács elnöke tartotta meg évértékelő beszámolóját. Az elnök kiemelte: az elmúlt majdnem másfél év munkájának köszönhetően a járásban megújulhatott több oktatási intézmény, egészségügyi rendelő, melyek jelentős része a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésének köszönhetően a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg.

A tanácsülés fő napirendi pontja az elnök beszámolója volt az elmúlt majd másfél év munkájáról. Sin József egy színes kiadványt is szétosztott a képviselőknek, mely bemutatja a járási tanács munkáját, fotókkal illusztrálva annak főbb rendezvényeit, a tanácsi munka különféle formáit.

A Beregszászi Járási Tanács elnöke beszámolójában elmondta: „Sikerült mindent előkészítenünk az egészségügyi és oktatási reform kapcsán. A felújításokban lényegében mindent megtettünk, ami szükséges ahhoz, hogy a Nagyberegi és a Kaszonyi Középiskola mint bázisiskola szeptember elsejétől beindulhassanak. Az egészségügyben is igyekeztünk segíteni, hogy minél több egészségügyi szolgáltatást tudjanak a járási kórházak orvosai nyújtani. Ezenkívül számos fontos kérdés volt, amelyek a járás intézményeinek a munkájával és működésével kapcsolatosak, ezekben a kérdésekben is sikerült előrelépést elérni.” A járási tanács elnöke szomorúan konstatálta, hogy a szavazásokon a két magyar frakció képviselőin kívül a többi frakció képviselői egyáltalán nem voltak jelen, vagy csak nagyon csekély létszámban. „Azt tapasztaljuk, hogy a többi frakció szétesett, és ennek kapcsán a munkában sem vesznek részt.”

A tanácsülés során az Egységes Közép frakciójának nevében Kovács Zoltán képviselő próbált hosszú lejárató beszédet előadni a járási tanács munkájáról. Mint kiderült, tette mindezt úgy, hogy az év folyamán egyetlen képviselői bizottság munkájából sem vette ki a részét, s az elfogadott kérdésekben egyetlen módosító indítvány beadását sem kezdeményezte. A megnevezett képviselő szerint a tanács nem ápol megfelelő kapcsolatot a járási civil szervezetekkel, amit komoly problémaként állított be.

Bíró Tibor (UMDSZ) és Vass Ottó (KMKSZ) frakcióvezetők értékelése szerint a járási tanács a törvénynek megfelelően és jól működött az elmúlt bő év folyamán.

Sin József kérdésünkre elmondta: „Az elmúlt hónapok válságos időszakában – az egészségügyben a közvetlen kapcsolatainkat bevetve – egyes civil és jótékonysági szervezetekkel sikerült a koronavírust visszaszorítani a járásban, hiszen egyedül a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány volt az, amely lényegében több millió hrivnya értékben biztosított védőeszközöket, fertőtlenítőszereket, illetve lélegeztetőgépet a járási egészségügy részére, viszont nem tapasztaltam, hogy a többi frakció hasonló segítséget nyújtott volna, akár összefogva más civil szervezetekkel. Vegyetek példát rólunk!” – mondta Sin József.

A tanácsülés során arról is beszéltek, hogy a beregszászi kórházban újabb fejlesztések várhatók. „A Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórházban ismét fejlesztéseket tervezünk. Az elképzelések szerint egy sürgősségi osztályt hoznának létre, ehhez át kell alakítani a kórház egy részét, és külön termeket kell biztosítani. A járási tanács jóváhagyta a járási közigazgatás által benyújtott szükséges dokumentumokat. Bízunk benne, hogy a Beregszászi Linner Bertalan Központi Járási Kórháznak is hamarosan elkészül az új sürgősségi osztálya, amely operatívabban tudja fogadni és kezelni a sürgősségi eseteket” – mondta Sin József.

A járási oktatási osztály munkájáról Turányi Jaroszláva ideiglenesen megbízott osztályvezető számolt be. Néhány fontos kérdést sikerült megoldani, ugyanakkor a tanévkezdésig latba kell vetni minden erőnket, hogy meg tudjunk felelni a reform követelményeinek – mondta a megbízott osztályvezető.

Ezzel egyetértve a képviselők úgy döntöttek, hogy mivel nem látni előre a szeptemberi biztos tanévkezdést, szeptemberben újra napirendre tűzik az oktatásügy kérdéseit és problémáit, s megvizsgálják, hogyan hajtja végre az illetékes osztály a tanács határozatait.

Szerették volna megtudni a képviselők az útjavítások menetét is a járásban, tapasztalva a néhol járhatatlan utakat. Mivel azonban a járási közigazgatási hivatal felelős munkatársai nem tudtak megfelelő információval szolgálni, a tanács úgy döntött, levelet intéznek az új megyei illetékesekhez, és újra napirendre tűzik ezt a fájó kérdést.

A járási tanácselnök a végén megköszönte a jelen lévő képviselőknek a konstruktív hozzáállást, az elfogadott határozatokat, miáltal biztosítani tudják a járás szociális-gazdasági fejlődésének menetét.

A testület elfogadta a II. félévi munkatervét, melyben több fontos kérdés szerepel.

Váradi Enikő